artykuł nr 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Wolbórz w miejscowości Swolszewice Duże.

Załączniki:
Załącznik0 B
Załącznik586 KB