artykuł nr 1

RB.6220.16.16.2016.MJ

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 140 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 26/2, obręb Bogusławice, gm. Wolbórz.

 

obrazek
Załączniki:
Obwieszczenie247 KB