artykuł nr 1

RB.6220.3.1.2017.MJ

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie zakładu dystrybucji towarów spożywczych i przemysłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, portiernią, zbiornikami na gaz płynny i wiatami na rowery i opakowania na działkach nr ewid.: 1590/3, 1593/1, 1594/3, 1592/2, obr nr 8 m. Wolbórz, gm. Wolbórz.

obrazek
Załączniki:
Zawiadomienie178 KB