artykuł nr 1

RB.6220.6.19.2017.MJ

DECYZJA określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 221,06 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 214 obręb ewidencyjny Modrzewek, gm. Wolbórz.