artykuł nr 1

RB.6730.117.2017.WP

Uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem, oraz budynku gospodarczego.

Załączniki:
Załącznik434 KB