artykuł nr 1

RB.6220.8.Z.27.2018.2019.JR

POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.06.2019 r. znak: RB.6220.8.24.2018.2019.JR dla  przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 19, obręb 0011 Kaleń, gm. Wolbórz.

Załączniki:
postanowienie_energia.pdf517 KB