artykuł nr 1

WA.ZUZ.3.421.965.2019.IM

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na:
- wykonanie urządzenia wodnego, tj.studni chłonnej;
- usługi wodne, tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z biologicznej oczyszczalni ścieków typu BIOFIT 50 NST zlokalizowanej na terenie obiektu gastronomicznego, działka nr ew. 1100/9 i 1100/7, obręb 0004 m. Wolbórz, gm. Wolbórz

Załączniki:
zawiadomienie_z_pgw.pdf551 KB