artykuł nr 1

WA.ZUZ.3.421.1013.2019.IM

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie:
1. wygaszenia w części decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego znak RS.6341.1.32.2017.DM z dnia 22.05.2017 r.
2. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych poprzez istniejące poletko drenażowo-rozsączające do ziemi na działce nr 179/22 obręb 0029 Studzianki, gm. Wolbórz