artykuł nr 1

ZOS.6220.8.24.2020.MJ, ZOS.6220.8.25.2020.MJ

OBWIESZCZENIE i ZAWIADOMIENIE dotyczące wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: zespół obiektów do chowu trzody chlewnej wraz z infrastruktura techniczną przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 282, 284/1, obręb 26 – Proszenie, gm. Wolbórz.

Załączniki:
Zawiadomienie289 KB
Obwieszczenie310 KB