artykuł nr 1

ZOS.6220.5.9.2021.MJ

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 120 w obrębie geodezyjnym Leonów, gmina Wolbórz.

Załączniki:
Zawiadomienie298 KB