artykuł nr 1

ZOS.6220.22.34.2020.MJ, ZOS.6220.22.35.2020.MJ

ZAWIADOMIENIE i OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie parkingu dla samochodów ciężarowych dla Zakładu dystrybucji towarów spożywczych i przemysłowych na działce nr ewid.: 1701 w obrębie nr 9 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.

Załączniki:
Treść decyzjiMB
Zawiadomienie257 KB
Obwieszczanie365 KB