artykuł nr 1

ZOS.6220.3.10.2021.MJ

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 1648/3, 1648/5, 1888, 1890, obręb Polichno, gm. Wolbórz.

Załączniki:
Zawiadomienie291 KB