artykuł nr 1

ZOS.6220.14.20.2020.MJ, ZOS.6220.14.21.2020.MJ

ZAWIADOMIENIE i OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji znak: ZOS.6220.14.19.2020.MJ z dnia 04.10.2021 określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 10 budynków mieszkalnych położonych na działce nr ewid.: 69/16 o obrębie Lubiaszów Nowy, gm. Wolbórz.