artykuł nr 1

ZOS.6220.1.13.2022.MJ

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu hal magazynowo – przemysłowych z zapleczem biurowym i socjalnym wraz  z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną pod nazwą Frontier Park Central na działkach nr ewid.: 1587/9, 1588/4, 1589/4, 1587/6, 1588/3 w obrębie nr 0008 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.

Załączniki:
Obwieszczenie466 KB