artykuł nr 1

ZOS.6220.3.16.2022.MJ

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji znak: ZOS.6220.3.12.2022.MJ  z dnia 12.10.2022 określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej PV Studzianki o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 319 obr. Studzianki, gm. Wolbórz.

Załączniki:
Obwieszczenie375 KB