artykuł nr 1

ZOS.6220.5.1.2022.MJ

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Centrum Logistycznego FM Logistic Wolbórz na działkach nr ewid.: 1586/2, 1587/5, 1587/7, 1587/8, 1587/11 w obrębie nr 0008 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.

Załączniki:
Obwieszczenie380 KB