artykuł nr 1

ZOS.6220.24.43.2020.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: rozbudowa gospodarstwa w miejscowości Żywocin 67, w tym budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 55 obręb 34 Żywocin, gm. Wolbórz.

Załączniki:
Obwieszczenie221 KB