artykuł nr 1

ZOS.6220.6.1.2022.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie huty szkła o 8 naziemnych zbiorników na gaz propan wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działkach nr ewid. 198, 199 w obrębie nr 0001 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.

Załączniki:
Obwieszczenie383 KB