artykuł nr 1

Ogłoszenie

Burmistrz Wolborza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 p.n.: Zadanie nr 1 - Droga do Mistrzostwa, Zadanie nr 2 - Sportowy Sukces.

Załączniki:
Załącznik69 KB
Załącznik93 KB
Załącznik43 KB
OgłoszenieMB