artykuł nr 1

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
- miejsce:  Wolbórz, Pl. Jagiełły
- termin: 09.09.2020 r.  godz. 10:00.