artykuł nr 1

Petycja- dotyczy uzbrojenia terenu w wodociąg i kanalizację sanitarną (obręb nr 5 Wolbórz)