artykuł nr 1

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021r. przez Burmistrza Wolborza oraz Radę Miejską w Wolborzu