artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 4/2023

ZARZĄDZENIE NR 4/2023 BURMISTRZA WOLBORZA z dnia 11 stycznia 2023 r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Załączniki:
Załącznik226 KB