artykuł nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU z dnia 30 grudnia 2014 r.

Załączniki:
Uchwała Nr IV/15/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wolborza65 KB
Uchwała Nr IV/16/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wolbórz na rok 201536 KB
Załącznik do uchwały Nr IV/16/2014159 KB
Uchwała Nr IV/17/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wolbórz na 2015 rok31 KB
Załącznik do uchwały Nr IV/17/201485 KB
Uchwała Nr IV/19/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz. 44 KB
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/19/2014206 KB
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/19/2014230 KB
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/19/2014 84 KB
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/19/2014 35 KB
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/19/2014 32 KB
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/19/2014 34 KB
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/19/2014 63 KB
Uchwała Nr IV/20/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2014-202030 KB
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/20/2014 895 KB
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/20/2014 40 KB
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/20/2014 76 KB
Uchwała Nr IV/21/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolborzu na rok 201525 KB
Załącznik do uchwały Nr IV/21/2014 36 KB
Uchwała Nr IV/22/2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wolborzu na rok 201532 KB
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/22/2014 18 KB
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/22/201437 KB
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/22/201439 KB
Uchwała Nr IV/23/2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Wolborzu na rok 2015. 24 KB
Załącznik do uchwały Nr IV/23/201443 KB