artykuł nr 1

Wykonanie budżetu i pomoc publiczna za 2017 rok.

Wykonanie budżetu i pomoc publiczna za 2017 rok.