artykuł nr 1

Informacje podatkowe dla osób fizycznych obowiązujące od 01-07-2019 r.