artykuł nr 1

Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Wolborza w sprawie programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wolborzu.