artykuł nr 1

Interpelacja - dotyczy określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Wolbórz