artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącej Rady Barbary Dziubałtowskiej