artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Zbigniew Klewina

Załączniki:
skan0085.pdfMB