główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dostawy

Dostawa nowego samochodu skrzyniowo - osobowego.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - usługi

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - usługi

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolbórz w latach 2009 - 2010.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - roboty budowlane

Zmiana sposobu użytkowania dawnej świetlicy PGR na budynek zamieszkania zbiorowego z lokalami socjalnymi.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - usługi

Udzielenie kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego.