główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1744534
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ225552
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD MIEJSKI
   DANE PODSTAWOWE 225552
   Godziny pracy 13140
   Nr rachunków bankowych 14698
   Organizacja Urzędu 18219
WŁADZE
   Burmistrz 16872
   Zastępca Burmistrza 15069
   Sekretarz 13562
   Skarbnik 12983
   Rada Miejska 16309
     Skład Rady 10864
     Terminarz pracy Rady Miejskiej 33001
     Skład Komisji Rady 10349
     Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line 1907
     Interpelacje i zapytania Radnych 258
   Oświadczenia majątkowe 20533
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2002-2006 6114
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2006-2010 6079
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 6034
     Burmistrz 10366
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 5910
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 5803
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 5834
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2006-2010 5824
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2010-2014 6169
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 5980
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5840
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5845
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5703
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2010-2014 5653
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 6000
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5588
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5430
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 617
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 310
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018 262
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023 144
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 127
     Zastępca Burmistrza 8478
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 5960
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5511
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5348
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 345
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 600
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec pracy 143
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 31
     Sekretarz 7795
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5418
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5422
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5420
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 423
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 416
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 25
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 5878
     Skarbnik 7352
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 5649
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 5581
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 5632
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 5610
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5521
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5516
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5403
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5278
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5393
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 249
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 300
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 25
     Rada Gminy / Rada Miejska 11407
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2010 - 2014 9616
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2010 rok 9191
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 8384
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 8469
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 7551
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - koniec kadencji 2010-2014 7993
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 8135
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 7106
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 6131
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1334
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 924
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji 2014-2018 855
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2018 - 2023 729
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 357
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali 9553
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 8655
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 9743
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 8478
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 9046
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 8545
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 7982
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 6796
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 6688
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1317
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1277
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 656
PRAWO LOKALNE
   Statut 10389
   Budżet Gminy 23681
     2020 rok 46
     2019 rok 241
     2018 rok 420
     2017 rok 5559
     2016 rok 5880
     2015 rok 6373
   Sprawozdania budżetowe 7577
     2020 rok 18
     2019 rok 93
     2018 rok 367
     2017 rok 5513
     2016 rok 5720
     2015 rok 6159
   Sprawozdania finansowe 184
     2020 rok 12
     2019 rok 97
     2018 rok 187
   Uchwały 21922
     2019 rok 1008
     2018 rok 2313
     2017 rok 8139
     2016 rok 8685
     2015 rok 11523
     2014 rok 10563
     2013 rok 10596
     2012 rok 14148
     2011 rok 11480
     2010 rok 11242
     2009 rok 10217
     2008 rok 12066
     2007 rok 14362
     2006 rok 13091
     2005 rok 13105
   Zbiór aktów prawa miejscowego 785
   Podatki - deklaracje 16711
     2020 rok 418
     2019 rok 1272
     2018 rok 968
     2017 rok 6430
     2016 rok 6944
     2015 rok 6846
   Zarządzenia 13667
     2020 rok 21
     2019 rok 282
     2018 rok 578
     2017 rok 601
     2016 rok 6051
     2015 rok 6508
   Rejestry, Plany, Programy 30202
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Ogłoszenia przetargów 68996
     Przetargi - rok 2020 1144
     Przetargi - rok 2019 22620
     Przetargi - rok 2018 20944
      Przetargi - rok 2016 21877
   Wyniki przetargów 21860
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020 167
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 1395
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 2197
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 7996
   Postępowania do 30.000 Euro 22105
     Postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok 714
     Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok 19008
     Postępowania do 30.000 Euro - 2018 rok 20279
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2018 rok 1481
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok 1372
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok 80
   Plan zamówień 10063
     2020 rok 135
     2019 rok 527
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
   Ogłoszenia przetargów 26151
     Przetargi - rok 2020 93
     Przetargi - rok 2019 1300
     Przetargi - rok 2018 3047
     Przetargi - rok 2017 8059
     Przetargi - rok 2016 8173
DECYZJE I OBWIESZCZENIA
   Decyzje i obwieszczenia 18103
     2020 rok 91
     2019 rok 2892
     2018 rok 3786
     2017 rok 8836
     2016 rok 9605
     2015 rok 10954
   Decyzje środowiskowe 17297
     2020 rok 162
     2019 rok 2089
     2018 rok 3673
     2017 rok 11660
     2016 rok 15693
     2015 rok 13693
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
   2020 rok 279
   2019 rok 11792
   2018 rok 14713
   2017 rok 14910
   2016 rok 14608
PRACA
   Nabór do pracy 30283
     2020 rok 360
     2019 rok 5207
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze 250
INNE
   Edukacja 379
   Jednostki organizacyjne 16111
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 9452
   Dane nie umieszczone w BIP 11105
   Kontrola zarządcza 521
   Audyt wewnętrzny 42
   Redakcja biuletynu 8648
   Zgromadzenia 6633
   Skargi, wnioski, petycje 1471
     Rejestry i ewidencje 5752
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Ochrona danych osobowych 1806
WYBORY
   Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r. 10569