główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1704243
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ215258
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD MIEJSKI
   DANE PODSTAWOWE 215258
   Godziny pracy 12405
   Nr rachunków bankowych 14212
   Organizacja Urzędu 17677
WŁADZE
   Burmistrz 16423
   Zastępca Burmistrza 14798
   Sekretarz 13276
   Skarbnik 12745
   Rada Miejska 15821
     Skład Rady 10500
     Terminarz pracy Rady Miejskiej 32797
     Skład Komisji Rady 10224
     Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line 1365
     Interpelacje i zapytania Radnych 141
   Oświadczenia majątkowe 19715
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2002-2006 6062
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2006-2010 6028
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 5988
     Burmistrz 10191
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 5865
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 5748
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 5789
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2006-2010 5776
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2010-2014 6083
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 5930
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5793
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5801
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5644
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2010-2014 5596
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 5925
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5540
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5386
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 522
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 253
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018 210
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023 67
     Zastępca Burmistrza 8339
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5665
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5625
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 5894
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5462
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5306
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 282
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 494
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec pracy 81
     Sekretarz 7664
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5530
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5542
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5361
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5371
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5370
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 373
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 287
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 5829
     Skarbnik 7245
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 5602
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 5536
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 5579
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 5561
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5475
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5466
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5354
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5226
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5319
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 205
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 202
     Rada Gminy / Rada Miejska 11186
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008 rok 8899
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2009 rok 9231
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2010 - 2014 9479
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2010 rok 9049
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 8235
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 8339
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 7423
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - koniec kadencji 2010-2014 7839
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 7962
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 6966
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 5968
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1184
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 767
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji 2014-2018 673
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2018 - 2023 376
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali 9238
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 8505
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 9594
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 8337
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 8887
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 8397
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 7831
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 6663
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 6518
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1128
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 922
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 235
PRAWO LOKALNE
   Statut 10254
   Budżet Gminy 23461
     2019 rok 111
     2018 rok 362
     2017 rok 5497
     2016 rok 5844
     2015 rok 6332
   Sprawozdania budżetowe 7463
     2019 rok 16
     2018 rok 310
     2017 rok 5471
     2016 rok 5679
     2015 rok 6113
   Sprawozdania finansowe 75
     2019 rok 21
     2018 rok 78
   Uchwały 21371
     Rejestr uchwał - kadencja 2018-2023 491
     2018 rok 1856
     2017 rok 7870
     2016 rok 8478
     2015 rok 11261
     2014 rok 10422
     2013 rok 10475
     2012 rok 13936
     2011 rok 11350
     2010 rok 11092
     2009 rok 10115
     2008 rok 11959
     2007 rok 14231
     2006 rok 12982
     2005 rok 13022
   Zbiór aktów prawa miejscowego 548
   Podatki - deklaracje 16156
     2019 rok 663
     2018 rok 878
     2017 rok 6347
     2016 rok 6897
     2015 rok 6795
   Zarządzenia 13506
     2019 rok 116
     2018 rok 468
     2017 rok 546
     2016 rok 5996
     2015 rok 6448
   Rejestry, Plany, Programy 29633
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Ogłoszenia przetargów 66302
     Przetargi - rok 2019 10408
   Wyniki przetargów 21315
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 705
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 1989
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 7829
   Postępowania do 30.000 Euro 20137
     Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok 10808
     Postępowania do 30.000 Euro - 2018 rok 19888
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok 720
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2018 rok 1209
   Plan zamówień 9835
     2019 rok 294
     2018 rok 302
     2017 rok 7486
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
   Ogłoszenia przetargów 25790
     Przetargi - rok 2019 740
     Przetargi - rok 2018 2538
     Przetargi - rok 2017 7968
     Przetargi - rok 2016 8106
     Przetargi - rok 2015 16231
DECYZJE I OBWIESZCZENIA
   Decyzje i obwieszczenia 17602
     2019 rok 1377
     2018 rok 3464
     2017 rok 8589
     2016 rok 9435
     2015 rok 10805
   Decyzje środowiskowe 16801
     2019 rok 1090
     2018 rok 3367
     2017 rok 11247
     2016 rok 15281
     2015 rok 13490
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
   2019 rok 6127
   2018 rok 14002
   2017 rok 14778
   2016 rok 14463
   2015 rok 8982
PRACA
   Nabór do pracy 28693
     2019 rok 3404
     2018 rok 5969
     2017 rok 9888
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze 123
INNE
   Edukacja 256
   Jednostki organizacyjne 15798
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 9296
   Dane nie umieszczone w BIP 10986
   Kontrola zarządcza 417
   Redakcja biuletynu 8544
   Zgromadzenia 6547
   Skargi, wnioski, petycje 1047
     Rejestry i ewidencje 5724
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Ochrona danych osobowych 1642
WYBORY
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 483
   Wybory ławników 91
   Wybory do Izby Rolniczej 6733