główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1734344
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ232991
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD MIEJSKI
   DANE PODSTAWOWE 232991
   Godziny pracy 13579
   Nr rachunków bankowych 15272
   Organizacja Urzędu 18572
WŁADZE
   Burmistrz 17149
   Zastępca Burmistrza 15220
   Sekretarz 13736
   Skarbnik 13120
   Rada Miejska 16559
     Skład Rady 11072
     Terminarz pracy Rady Miejskiej 33118
     Skład Komisji Rady 10442
     Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line 2264
     Interpelacje i zapytania Radnych 332
   Oświadczenia majątkowe 20865
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2002-2006 6174
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2006-2010 6131
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 6081
     Burmistrz 10465
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 5972
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 5857
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 5882
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2006-2010 5879
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2010-2014 6238
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 6034
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5900
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5895
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5760
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2010-2014 5716
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 6080
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5643
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5496
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 704
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 366
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018 324
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023 233
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 223
     Zastępca Burmistrza 8565
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 6015
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5589
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5403
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 400
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 670
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec pracy 201
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 118
     Sekretarz 7858
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5471
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5482
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5489
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 475
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 488
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 103
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 5930
     Skarbnik 7419
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 5706
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 5637
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 5687
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 5668
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5576
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5573
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5456
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5341
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5466
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 296
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 353
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 109
     Rada Gminy / Rada Miejska 11500
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2010 - 2014 9773
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2010 rok 9358
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 8535
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 8608
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 7707
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - koniec kadencji 2010-2014 8142
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 8279
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 7248
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 6270
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1480
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1071
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji 2014-2018 974
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2018 - 2023 920
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 571
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali 9679
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 8807
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 9931
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 8649
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 9248
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 8716
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 8141
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 6934
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 6900
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1483
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1505
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 1043
PRAWO LOKALNE
   Statut 10482
   Budżet Gminy 23854
     2020 rok 149
     2019 rok 301
     2018 rok 481
     2017 rok 5631
     2016 rok 5928
     2015 rok 6427
   Sprawozdania budżetowe 7686
     2020 rok 79
     2019 rok 197
     2018 rok 434
     2017 rok 5562
     2016 rok 5773
     2015 rok 6210
   Sprawozdania finansowe 283
     2020 rok 80
     2019 rok 192
     2018 rok 320
   Uchwały 22196
     2020 rok 207
     2019 rok 1147
     2018 rok 2469
     2017 rok 8313
     2016 rok 8821
     2015 rok 11703
     2014 rok 10727
     2013 rok 10699
     2012 rok 14282
     2011 rok 11629
     2010 rok 11348
   Zbiór aktów prawa miejscowego 934
   Podatki - deklaracje 17204
     2020 rok 971
     2019 rok 1518
     2018 rok 1040
     2017 rok 6499
     2016 rok 6997
     2015 rok 6896
   Zarządzenia 13803
     2020 rok 137
     2019 rok 366
     2018 rok 681
     2017 rok 652
     2016 rok 6099
     2015 rok 6561
   Rejestry, Plany, Programy 30705
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Ogłoszenia przetargów 71685
     Przetargi - rok 2020 8198
     Przetargi - rok 2019 24400
     Przetargi - rok 2018 21242
      Przetargi - rok 2016 22641
   Wyniki przetargów 22613
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020 1129
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 1718
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 2344
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 8183
   Postępowania do 30.000 Euro 23204
     Postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok 5358
     Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok 20290
     Postępowania do 30.000 Euro - 2018 rok 20619
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2018 rok 1696
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok 1822
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok 962
   Plan zamówień 10302
     2020 rok 383
     2019 rok 612
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
   Ogłoszenia przetargów 26352
     Przetargi - rok 2020 453
     Przetargi - rok 2019 1525
     Przetargi - rok 2018 3242
     Przetargi - rok 2017 8182
     Przetargi - rok 2016 8275
DECYZJE I OBWIESZCZENIA
   Decyzje i obwieszczenia 18458
     2020 rok 711
     2019 rok 3802
     2018 rok 4215
     2017 rok 9038
     2016 rok 9806
     2015 rok 11152
   Decyzje środowiskowe 17653
     2020 rok 858
     2019 rok 2535
     2018 rok 4038
     2017 rok 12125
     2016 rok 16101
     2015 rok 13898
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
   2020 rok 2562
   2019 rok 12117
   2018 rok 15043
   2017 rok 15133
   2016 rok 14735
PRACA
   Nabór do pracy 31121
     2020 rok 1042
     2019 rok 5529
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze 345
INNE
   Edukacja 499
   Jednostki organizacyjne 16269
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 9550
   Dane nie umieszczone w BIP 11197
   Kontrola zarządcza 608
   Audyt wewnętrzny 128
   Redakcja biuletynu 8719
   Zgromadzenia 6701
   Skargi, wnioski, petycje 1691
     Rejestry i ewidencje 5777
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Ochrona danych osobowych 1962
WYBORY
   Wybory Prezydenta RP 2020 284