główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1781074
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ218244
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD MIEJSKI
   DANE PODSTAWOWE 218244
   Godziny pracy 12640
   Nr rachunków bankowych 14352
   Organizacja Urzędu 17858
WŁADZE
   Burmistrz 16548
   Zastępca Burmistrza 14891
   Sekretarz 13354
   Skarbnik 12811
   Rada Miejska 15966
     Skład Rady 10607
     Terminarz pracy Rady Miejskiej 32844
     Skład Komisji Rady 10260
     Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line 1499
     Interpelacje i zapytania Radnych 172
   Oświadczenia majątkowe 20007
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2002-2006 6071
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2006-2010 6038
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 5996
     Burmistrz 10261
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 5871
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 5758
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 5797
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2006-2010 5785
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2010-2014 6098
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 5939
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5803
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5807
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5650
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2010-2014 5602
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 5938
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5548
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5394
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 538
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 264
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018 230
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023 97
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 28
     Zastępca Burmistrza 8381
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5671
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5632
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 5908
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5467
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5311
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 291
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 530
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec pracy 97
     Sekretarz 7705
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5547
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5549
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5370
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5379
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5377
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 379
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 319
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 5834
     Skarbnik 7275
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 5607
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 5543
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 5586
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 5566
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5481
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5472
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5360
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5233
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5331
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 211
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 228
     Rada Gminy / Rada Miejska 11260
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008 rok 8921
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2009 rok 9250
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2010 - 2014 9500
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2010 rok 9075
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 8258
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 8358
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 7445
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - koniec kadencji 2010-2014 7863
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 7994
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 6987
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 5998
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1218
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 809
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji 2014-2018 721
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2018 - 2023 472
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 98
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali 9367
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 8526
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 9622
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 8365
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 8912
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 8426
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 7858
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 6688
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 6549
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1170
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1016
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 380
PRAWO LOKALNE
   Statut 10285
   Budżet Gminy 23502
     2019 rok 142
     2018 rok 378
     2017 rok 5509
     2016 rok 5846
     2015 rok 6336
   Sprawozdania budżetowe 7489
     2019 rok 29
     2018 rok 322
     2017 rok 5483
     2016 rok 5684
     2015 rok 6115
   Sprawozdania finansowe 103
     2019 rok 39
     2018 rok 94
   Uchwały 21496
     Rejestr uchwał - kadencja 2018-2023 588
     2018 rok 2012
     2017 rok 7975
     2016 rok 8560
     2015 rok 11336
     2014 rok 10442
     2013 rok 10494
     2012 rok 13999
     2011 rok 11384
     2010 rok 11119
     2009 rok 10127
     2008 rok 11969
     2007 rok 14251
     2006 rok 12999
     2005 rok 13039
   Zbiór aktów prawa miejscowego 610
   Podatki - deklaracje 16269
     2019 rok 851
     2018 rok 899
     2017 rok 6364
     2016 rok 6908
     2015 rok 6800
   Zarządzenia 13553
     2019 rok 177
     2018 rok 493
     2017 rok 555
     2016 rok 6005
     2015 rok 6458
   Rejestry, Plany, Programy 29756
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Ogłoszenia przetargów 66887
     Przetargi - rok 2019 14350
     Przetargi - rok 2018 20642
      Przetargi - rok 2016 21707
   Wyniki przetargów 21449
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 887
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 2034
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 7853
   Postępowania do 30.000 Euro 21295
     Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok 14446
     Postępowania do 30.000 Euro - 2018 rok 19973
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok 955
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2018 rok 1266
   Plan zamówień 9862
     2019 rok 323
     2018 rok 310
     2017 rok 7496
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
   Ogłoszenia przetargów 25897
     Przetargi - rok 2019 911
     Przetargi - rok 2018 2694
     Przetargi - rok 2017 7992
     Przetargi - rok 2016 8116
     Przetargi - rok 2015 16451
DECYZJE I OBWIESZCZENIA
   Decyzje i obwieszczenia 17753
     2019 rok 1782
     2018 rok 3507
     2017 rok 8647
     2016 rok 9472
     2015 rok 10832
   Decyzje środowiskowe 16896
     2019 rok 1278
     2018 rok 3424
     2017 rok 11306
     2016 rok 15365
     2015 rok 13532
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
   2019 rok 8227
   2018 rok 14067
   2017 rok 14810
   2016 rok 14498
   2015 rok 9010
PRACA
   Nabór do pracy 29253
     2019 rok 4175
     2018 rok 6015
     2017 rok 9927
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze 148
INNE
   Edukacja 286
   Jednostki organizacyjne 15920
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 9336
   Dane nie umieszczone w BIP 11017
   Kontrola zarządcza 441
   Redakcja biuletynu 8564
   Zgromadzenia 6568
   Skargi, wnioski, petycje 1160
     Rejestry i ewidencje 5728
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Ochrona danych osobowych 1677
WYBORY
   Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r. 10144
   Wybory ławników 138
   Wybory do Izby Rolniczej 6742