główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1675699
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ212343
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD MIEJSKI
   DANE PODSTAWOWE 212343
   Godziny pracy 12243
   Nr rachunków bankowych 14097
   Organizacja Urzędu 17520
WŁADZE
   Burmistrz 16288
   Zastępca Burmistrza 14732
   Sekretarz 13198
   Skarbnik 12690
   Rada Miejska 15695
     Skład Rady 10401
     Terminarz pracy Rady Miejskiej 32702
     Skład Komisji Rady 10182
     Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line 1195
     Interpelacje i zapytania Radnych 106
   Oświadczenia majątkowe 19472
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2002-2006 6055
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2006-2010 6019
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 5979
     Burmistrz 10135
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 5859
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 5744
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 5782
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2006-2010 5771
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2010-2014 6070
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 5924
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5789
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5792
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5641
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2010-2014 5588
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 5912
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5539
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5381
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 505
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 246
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018 196
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023 25
     Zastępca Burmistrza 8301
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5660
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5621
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 5886
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5455
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5297
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 279
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 470
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec pracy 75
     Sekretarz 7638
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5522
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5533
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5357
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5366
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5361
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 366
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 268
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 5826
     Skarbnik 7218
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 5599
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 5535
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 5575
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 5555
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5470
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5463
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5344
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5216
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5305
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 195
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 174
     Rada Gminy / Rada Miejska 11131
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008 rok 8893
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2009 rok 9224
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2010 - 2014 9468
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2010 rok 9038
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 8228
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 8327
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 7409
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - koniec kadencji 2010-2014 7815
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 7942
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 6961
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 5955
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1169
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 760
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji 2014-2018 662
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2018 - 2023 249
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali 9132
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 8491
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 9572
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 8329
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 8881
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 8389
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 7814
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 6650
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 6497
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1114
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 798
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 73
PRAWO LOKALNE
   Statut 10237
   Budżet Gminy 23427
     2019 rok 93
     2018 rok 351
     2017 rok 5484
     2016 rok 5838
     2015 rok 6326
   Sprawozdania budżetowe 7428
     2019 rok 10
     2018 rok 302
     2017 rok 5463
     2016 rok 5670
     2015 rok 6104
   Sprawozdania finansowe 27
     2019 rok 6
     2018 rok 63
   Uchwały 21273
     Rejestr uchwał - kadencja 2018-2023 367
     2018 rok 1776
     2017 rok 7839
     2016 rok 8446
     2015 rok 11228
     2014 rok 10393
     2013 rok 10465
     2012 rok 13884
     2011 rok 11333
     2010 rok 11069
     2009 rok 10098
     2008 rok 11942
     2007 rok 14226
     2006 rok 12969
     2005 rok 13017
   Zbiór aktów prawa miejscowego 486
   Podatki - deklaracje 16076
     2019 rok 588
     2018 rok 853
     2017 rok 6337
     2016 rok 6887
     2015 rok 6793
   Zarządzenia 13464
     2019 rok 82
     2018 rok 449
     2017 rok 537
     2016 rok 5987
     2015 rok 6438
   Rejestry, Plany, Programy 29512
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Ogłoszenia przetargów 65667
     Przetargi - rok 2019 6963
   Wyniki przetargów 21151
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 555
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 1849
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 7756
   Postępowania do 30.000 Euro 19929
     Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok 7811
     Postępowania do 30.000 Euro - 2018 rok 19765
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok 674
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2018 rok 1131
   Plan zamówień 9798
     2019 rok 260
     2018 rok 267
     2017 rok 7480
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
   Ogłoszenia przetargów 25687
     Przetargi - rok 2019 572
     Przetargi - rok 2018 2388
     Przetargi - rok 2017 7954
     Przetargi - rok 2016 8102
     Przetargi - rok 2015 16051
DECYZJE I OBWIESZCZENIA
   Decyzje i obwieszczenia 17436
     2019 rok 818
     2018 rok 3408
     2017 rok 8550
     2016 rok 9419
     2015 rok 10792
   Decyzje środowiskowe 16629
     2019 rok 759
     2018 rok 3295
     2017 rok 11171
     2016 rok 15211
     2015 rok 13445
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
   2019 rok 4255
   2018 rok 13939
   2017 rok 14746
   2016 rok 14433
   2015 rok 8957
PRACA
   Nabór do pracy 28069
     2019 rok 2601
     2018 rok 5931
     2017 rok 9836
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze 85
INNE
   Edukacja 212
   Jednostki organizacyjne 15724
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 9263
   Dane nie umieszczone w BIP 10962
   Kontrola zarządcza 389
   Redakcja biuletynu 8529
   Zgromadzenia 6533
   Skargi, wnioski, petycje 985
     Rejestry i ewidencje 5721
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Ochrona danych osobowych 1578
WYBORY
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 356
   Wybory ławników 15