główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1707676
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ208394
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD MIEJSKI
   DANE PODSTAWOWE 208394
   Godziny pracy 12063
   Nr rachunków bankowych 14003
   Organizacja Urzędu 17377
WŁADZE
   Burmistrz 16150
   Zastępca Burmistrza 14642
   Sekretarz 13133
   Skarbnik 12635
   Rada Miejska 15556
     Skład Rady 10322
     Terminarz pracy Rady Miejskiej 32649
     Skład Komisji Rady 10154
     Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line 934
     Interpelacje i zapytania Radnych 76
   Oświadczenia majątkowe 19165
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2002-2006 6053
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2006-2010 6017
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 5978
     Burmistrz 10091
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 5857
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 5742
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 5780
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2006-2010 5766
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2010-2014 6068
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 5923
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5788
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5791
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5639
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2010-2014 5587
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 5903
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5538
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5379
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 477
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 223
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018 167
     Zastępca Burmistrza 8287
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5658
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5620
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 5878
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5453
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5296
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 278
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 455
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec pracy 65
     Sekretarz 7610
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5518
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5532
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5355
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5365
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5357
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 363
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 214
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 5825
     Skarbnik 7204
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 5597
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 5534
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 5573
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 5553
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5467
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5460
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5342
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5213
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5297
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 193
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 153
     Rada Gminy / Rada Miejska 11036
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008 rok 8889
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2009 rok 9222
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2010 - 2014 9464
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2010 rok 9030
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 8226
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 8320
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 7406
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - koniec kadencji 2010-2014 7804
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 7934
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 6958
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 5948
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1164
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 742
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji 2014-2018 545
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali 9052
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 8484
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 9564
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 8328
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 8879
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 8387
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 7809
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 6648
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 6491
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1099
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 632
PRAWO LOKALNE
   Statut 10204
   Budżet Gminy 23377
     2019 rok 69
     2018 rok 338
     2017 rok 5472
     2016 rok 5833
     2015 rok 6317
   Sprawozdania budżetowe 7368
     2018 rok 264
     2017 rok 5420
     2016 rok 5628
     2015 rok 6059
   Uchwały 21090
     Rejestr uchwał - kadencja 2018-2023 226
     2018 rok 1550
     2017 rok 7730
     2016 rok 8377
     2015 rok 11172
     2014 rok 10342
     2013 rok 10451
     2012 rok 13836
     2011 rok 11322
     2010 rok 11045
     2009 rok 10090
     2008 rok 11935
     2007 rok 14223
     2006 rok 12964
     2005 rok 13008
   Zbiór aktów prawa miejscowego 403
   Podatki - deklaracje 15970
     2019 rok 514
     2018 rok 841
     2017 rok 6318
     2016 rok 6880
     2015 rok 6785
   Zarządzenia 13430
     2019 rok 59
     2018 rok 429
     2017 rok 528
     2016 rok 5979
     2015 rok 6434
   Rejestry, Plany, Programy 29289
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Ogłoszenia przetargów 64728
     Przetargi - rok 2019 3330
     Przetargi - rok 2018 20270
     Przetargi - rok 2017 28832
   Wyniki przetargów 20832
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 211
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 1719
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 7709
   Postępowania do 30.000 Euro 19324
     Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok 3724
     Postępowania do 30.000 Euro - 2018 rok 19590
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok 66
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2018 rok 1000
   Plan zamówień 9724
     2019 rok 198
     2018 rok 251
     2017 rok 7473
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
   Ogłoszenia przetargów 25552
     Przetargi - rok 2019 329
     Przetargi - rok 2018 2202
     Przetargi - rok 2017 7946
     Przetargi - rok 2016 8099
     Przetargi - rok 2015 15836
DECYZJE I OBWIESZCZENIA
   Decyzje i obwieszczenia 17296
     2019 rok 556
     2018 rok 3322
     2017 rok 8523
     2016 rok 9416
     2015 rok 10787
   Decyzje środowiskowe 16439
     2019 rok 420
     2018 rok 3181
     2017 rok 11092
     2016 rok 15146
     2015 rok 13417
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
   2019 rok 2147
   2018 rok 13874
   2017 rok 14715
   2016 rok 14414
   2015 rok 8939
PRACA
   Nabór do pracy 27480
     2019 rok 1959
     2018 rok 5882
     2017 rok 9800
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze 63
INNE
   Edukacja 188
   Jednostki organizacyjne 15672
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 9241
   Dane nie umieszczone w BIP 10931
   Kontrola zarządcza 369
   Redakcja biuletynu 8512
   Zgromadzenia 6522
   Skargi, wnioski, petycje 914
     Rejestry i ewidencje 5718
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Ochrona danych osobowych 1537
WYBORY
   Wybory samorządowe 2018 9413
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 4