główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1808471
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ221460
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD MIEJSKI
   DANE PODSTAWOWE 221460
   Godziny pracy 12865
   Nr rachunków bankowych 14486
   Organizacja Urzędu 17995
WŁADZE
   Burmistrz 16697
   Zastępca Burmistrza 14977
   Sekretarz 13451
   Skarbnik 12888
   Rada Miejska 16121
     Skład Rady 10748
     Terminarz pracy Rady Miejskiej 32930
     Skład Komisji Rady 10303
     Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line 1647
     Interpelacje i zapytania Radnych 213
   Oświadczenia majątkowe 20261
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2002-2006 6099
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2006-2010 6067
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 6020
     Burmistrz 10306
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 5897
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 5786
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 5822
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2006-2010 5807
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2010-2014 6136
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 5964
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5826
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5834
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5685
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2010-2014 5638
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 5973
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5575
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5418
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 581
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 297
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018 251
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023 119
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 89
     Zastępca Burmistrza 8419
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5701
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5653
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 5938
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5493
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5336
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 324
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 571
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec pracy 126
     Sekretarz 7748
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5574
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5573
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5400
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5410
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5405
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 408
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 369
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 5862
     Skarbnik 7303
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 5633
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 5569
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 5612
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 5589
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5509
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5501
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5389
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5261
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5368
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 236
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 267
     Rada Gminy / Rada Miejska 11336
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008 rok 9000
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2009 rok 9319
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2010 - 2014 9577
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2010 rok 9148
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 8328
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 8430
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 7515
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - koniec kadencji 2010-2014 7944
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 8074
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 7056
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 6073
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1294
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 883
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji 2014-2018 809
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2018 - 2023 626
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 251
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali 9475
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 8606
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 9702
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 8437
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 8998
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 8491
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 7933
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 6758
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 6630
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1254
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1162
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 532
PRAWO LOKALNE
   Statut 10328
   Budżet Gminy 23569
     2019 rok 193
     2018 rok 397
     2017 rok 5530
     2016 rok 5861
     2015 rok 6355
   Sprawozdania budżetowe 7527
     2019 rok 66
     2018 rok 346
     2017 rok 5501
     2016 rok 5706
     2015 rok 6138
   Sprawozdania finansowe 149
     2019 rok 77
     2018 rok 159
   Uchwały 21667
     Rejestr uchwał - kadencja 2018-2023 743
     2018 rok 2169
     2017 rok 8068
     2016 rok 8632
     2015 rok 11448
     2014 rok 10504
     2013 rok 10549
     2012 rok 14086
     2011 rok 11430
     2010 rok 11164
     2009 rok 10167
     2008 rok 12010
     2007 rok 14309
     2006 rok 13038
     2005 rok 13073
   Zbiór aktów prawa miejscowego 681
   Podatki - deklaracje 16388
     2019 rok 1029
     2018 rok 940
     2017 rok 6397
     2016 rok 6930
     2015 rok 6829
   Zarządzenia 13616
     2019 rok 242
     2018 rok 545
     2017 rok 579
     2016 rok 6031
     2015 rok 6483
   Rejestry, Plany, Programy 29956
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Ogłoszenia przetargów 67438
     Przetargi - rok 2019 17697
     Przetargi - rok 2018 20779
      Przetargi - rok 2016 21790
   Wyniki przetargów 21544
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 1037
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 2126
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 7946
   Postępowania do 30.000 Euro 21596
     Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok 17348
     Postępowania do 30.000 Euro - 2018 rok 20138
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok 1153
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2018 rok 1397
   Plan zamówień 9910
     2019 rok 368
     2018 rok 325
     2017 rok 7511
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
   Ogłoszenia przetargów 26014
     Przetargi - rok 2019 1131
     Przetargi - rok 2018 2889
     Przetargi - rok 2017 8026
     Przetargi - rok 2016 8148
     Przetargi - rok 2015 16687
DECYZJE I OBWIESZCZENIA
   Decyzje i obwieszczenia 17890
     2019 rok 2252
     2018 rok 3649
     2017 rok 8748
     2016 rok 9550
     2015 rok 10897
   Decyzje środowiskowe 17023
     2019 rok 1591
     2018 rok 3535
     2017 rok 11517
     2016 rok 15562
     2015 rok 13612
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
   2019 rok 9782
   2018 rok 14601
   2017 rok 14859
   2016 rok 14550
   2015 rok 9055
PRACA
   Nabór do pracy 29670
     2019 rok 4692
     2018 rok 6057
     2017 rok 9980
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze 191
INNE
   Edukacja 329
   Jednostki organizacyjne 16004
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 9375
   Dane nie umieszczone w BIP 11047
   Kontrola zarządcza 475
   Redakcja biuletynu 8600
   Zgromadzenia 6603
   Skargi, wnioski, petycje 1299
     Rejestry i ewidencje 5742
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Ochrona danych osobowych 1737
WYBORY
   Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r. 10471
   Wybory ławników 254
   Wybory do Izby Rolniczej 6772