główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1686501
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ227297
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD MIEJSKI
   DANE PODSTAWOWE 227297
   Godziny pracy 13233
   Nr rachunków bankowych 14786
   Organizacja Urzędu 18310
WŁADZE
   Burmistrz 16947
   Zastępca Burmistrza 15116
   Sekretarz 13607
   Skarbnik 13019
   Rada Miejska 16374
     Skład Rady 10923
     Terminarz pracy Rady Miejskiej 33027
     Skład Komisji Rady 10371
     Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line 2019
     Interpelacje i zapytania Radnych 282
   Oświadczenia majątkowe 20635
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2002-2006 6127
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2006-2010 6091
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 6043
     Burmistrz 10396
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 5922
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 5816
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 5846
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2006-2010 5837
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2010-2014 6188
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 5990
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5852
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5856
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5715
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2010-2014 5664
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 6019
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5601
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5442
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 631
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 321
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018 278
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023 168
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 153
     Zastępca Burmistrza 8500
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 5972
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5528
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5359
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 356
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 615
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec pracy 155
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 59
     Sekretarz 7813
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5431
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5440
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5436
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 439
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 432
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 50
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 5893
     Skarbnik 7374
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 5664
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 5598
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 5647
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 5627
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5535
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5528
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5415
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5291
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5408
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 261
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 313
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 47
     Rada Gminy / Rada Miejska 11443
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2010 - 2014 9652
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2010 rok 9234
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 8424
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 8505
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 7589
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - koniec kadencji 2010-2014 8030
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 8175
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 7147
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 6165
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1371
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 961
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji 2014-2018 891
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2018 - 2023 788
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 437
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali 9606
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 8699
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 9787
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 8522
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 9096
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 8589
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 8029
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 6831
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 6738
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1363
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 1346
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok 757
PRAWO LOKALNE
   Statut 10411
   Budżet Gminy 23723
     2020 rok 67
     2019 rok 258
     2018 rok 434
     2017 rok 5583
     2016 rok 5890
     2015 rok 6382
   Sprawozdania budżetowe 7605
     2020 rok 27
     2019 rok 115
     2018 rok 380
     2017 rok 5521
     2016 rok 5733
     2015 rok 6170
   Sprawozdania finansowe 203
     2020 rok 22
     2019 rok 112
     2018 rok 218
   Uchwały 21992
     2020 rok 23
     2019 rok 1063
     2018 rok 2360
     2017 rok 8185
     2016 rok 8725
     2015 rok 11547
     2014 rok 10587
     2013 rok 10622
     2012 rok 14172
     2011 rok 11507
     2010 rok 11265
   Zbiór aktów prawa miejscowego 821
   Podatki - deklaracje 16862
     2020 rok 596
     2019 rok 1358
     2018 rok 980
     2017 rok 6445
     2016 rok 6960
     2015 rok 6859
   Zarządzenia 13701
     2020 rok 65
     2019 rok 315
     2018 rok 611
     2017 rok 614
     2016 rok 6065
     2015 rok 6522
   Rejestry, Plany, Programy 30299
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Ogłoszenia przetargów 69523
     Przetargi - rok 2020 2681
     Przetargi - rok 2019 23218
     Przetargi - rok 2018 21038
      Przetargi - rok 2016 21935
   Wyniki przetargów 22042
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020 294
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 1495
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 2245
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 8034
   Postępowania do 30.000 Euro 22441
     Postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok 1669
     Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok 19455
     Postępowania do 30.000 Euro - 2018 rok 20376
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2018 rok 1524
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok 1482
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok 255
   Plan zamówień 10138
     2020 rok 211
     2019 rok 557
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
   Ogłoszenia przetargów 26200
     Przetargi - rok 2020 189
     Przetargi - rok 2019 1374
     Przetargi - rok 2018 3100
     Przetargi - rok 2017 8084
     Przetargi - rok 2016 8194
DECYZJE I OBWIESZCZENIA
   Decyzje i obwieszczenia 18199
     2020 rok 225
     2019 rok 3112
     2018 rok 3866
     2017 rok 8878
     2016 rok 9640
     2015 rok 10992
   Decyzje środowiskowe 17409
     2020 rok 341
     2019 rok 2230
     2018 rok 3758
     2017 rok 11734
     2016 rok 15805
     2015 rok 13726
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
   2020 rok 966
   2019 rok 11872
   2018 rok 14783
   2017 rok 14943
   2016 rok 14635
PRACA
   Nabór do pracy 30553
     2020 rok 587
     2019 rok 5318
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze 270
INNE
   Edukacja 410
   Jednostki organizacyjne 16141
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 9473
   Dane nie umieszczone w BIP 11122
   Kontrola zarządcza 539
   Audyt wewnętrzny 62
   Redakcja biuletynu 8669
   Zgromadzenia 6646
   Skargi, wnioski, petycje 1514
     Rejestry i ewidencje 5760
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Ochrona danych osobowych 1840
WYBORY
   Wybory Prezydenta RP 2020 13