główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1876208
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ203698
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD MIEJSKI
   DANE PODSTAWOWE 203698
   Godziny pracy 11918
   Nr rachunków bankowych 13865
   Organizacja Urzędu 17204
WŁADZE
   Burmistrz 15986
   Zastępca Burmistrza 14519
   Sekretarz 13030
   Skarbnik 12556
   Rada Miejska 15323
     Skład Rady 10145
     Terminarz pracy Rady Miejskiej 32525
     Skład Komisji Rady 10095
     Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line 101
   Oświadczenia majątkowe 18880
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2002-2006 6046
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2006-2010 6011
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 5975
     Burmistrz 10010
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 5853
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 5736
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 5774
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2006-2010 5761
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2010-2014 6057
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 5917
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5783
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5782
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5631
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2010-2014 5579
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 5895
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5534
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5376
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 451
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 180
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018 93
     Zastępca Burmistrza 8214
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5643
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5613
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 5863
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5444
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5289
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 270
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 384
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec pracy 42
     Sekretarz 7572
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5515
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5528
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5351
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5359
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5351
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 357
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 150
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2006 rok 5822
     Skarbnik 7173
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2007 rok 5592
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 5528
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2009 rok 5569
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok 5549
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok 5462
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 5457
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 5338
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 5210
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 5289
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 189
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 111
     Rada Gminy / Rada Miejska 10917
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2008 rok 8877
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2009 rok 9212
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2010 - 2014 9454
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2010 rok 9018
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 8216
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 8305
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 7397
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - koniec kadencji 2010-2014 7794
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji 2014-2018 7916
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 6945
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 5938
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1141
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 668
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji 2014-2018 276
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali 8989
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 8466
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 9545
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 8310
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 8868
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok 8374
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok 7796
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok 6629
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok 6461
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok 1081
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok 422
PRAWO LOKALNE
   Statut 10150
   Budżet Gminy 23334
     2019 rok 31
     2018 rok 325
     2017 rok 5463
     2016 rok 5830
     2015 rok 6306
   Sprawozdania budżetowe 7340
     2018 rok 238
     2017 rok 5397
     2016 rok 5616
     2015 rok 6050
   Uchwały 20867
     Rejestr uchwał - kadencja 2018-2023 73
     2018 rok 1300
     2017 rok 7638
     2016 rok 8335
     2015 rok 11117
     2014 rok 10325
     2013 rok 10427
     2012 rok 13776
     2011 rok 11275
     2010 rok 11025
     2009 rok 10062
     2008 rok 11912
     2007 rok 14206
     2006 rok 12950
     2005 rok 12985
   Zbiór aktów prawa miejscowego 313
   Podatki - deklaracje 15786
     2019 rok 231
     2018 rok 807
     2017 rok 6290
     2016 rok 6869
     2015 rok 6774
   Zarządzenia 13375
     2019 rok 0
     2018 rok 380
     2017 rok 518
     2016 rok 5963
     2015 rok 6422
   Rejestry, Plany, Programy 29085
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Ogłoszenia przetargów 63933
     Przetargi - rok 2019 286
     Przetargi - rok 2018 19616
     Przetargi - rok 2017 28723
      Przetargi - rok 2016 21577
     Przetargi - rok 2015 19649
   Wyniki przetargów 20694
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019 20
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2018 1637
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2017 7678
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2016 8403
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 2015 13650
   Postępowania do 30.000 Euro 18787
     Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok 256
     Postępowania do 30.000 Euro - 2018 rok 19170
     Postępowania do 30.000 Euro - 2017 rok 27258
     Postępowania do 30.000 Euro - 2016 rok 28480
     Postępowania do 30.000 Euro - 2015 rok 32568
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2015 rok 13394
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2016 rok 6849
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2017 rok 6548
      Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2018 rok 922
     Wyniki postępowania do 14.000 Euro - 2019 rok 8
   Plan zamówień 9607
     2019 rok 60
     2018 rok 223
     2017 rok 7463
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
   Ogłoszenia przetargów 25394
     Przetargi - rok 2019 1
     Przetargi - rok 2018 1972
     Przetargi - rok 2017 7933
     Przetargi - rok 2016 8087
     Przetargi - rok 2015 15625
DECYZJE I OBWIESZCZENIA
   Decyzje i obwieszczenia 17055
     2019 rok 120
     2018 rok 3048
     2017 rok 8500
     2016 rok 9389
     2015 rok 10764
   Decyzje środowiskowe 16209
     2019 rok 120
     2018 rok 2972
     2017 rok 11013
     2016 rok 15068
     2015 rok 13407
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
   2019 rok 156
   2018 rok 13765
   2017 rok 14685
   2016 rok 14388
   2015 rok 8918
PRACA
   Nabór do pracy 26193
     2019 rok 270
     2018 rok 5686
     2017 rok 9715
     2016 rok 11746
     2015 rok 8840
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze 14
INNE
   Edukacja 155
   Jednostki organizacyjne 15611
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 9221
   Dane nie umieszczone w BIP 10895
   Kontrola zarządcza 348
   Redakcja biuletynu 8500
   Zgromadzenia 6510
   Skargi, wnioski, petycje 833
     Rejestry i ewidencje 5717
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Ochrona danych osobowych 1484
WYBORY
   Wybory samorządowe 2018 9241