główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok Zastępcy Burmistrza - Dymitra Jędryki.

Utworzony: 2019-10-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-13 12:25

2. Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok Sekretarz Gminy - Elżbiety Bijoch.

Utworzony: 2019-10-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-13 12:19

3. Przetargi - rok 2019

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu”

Utworzony: 2019-12-12 | Zmodyfikowany: 2019-12-12 14:50

4. 2019 rok

Obwieszczenie RŚVI.7033.5.2019.AG

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-12 10:20

5. Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok

Zapytanie ofertowe

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Wolbórz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.”

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 15:37

6. Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019

Informacja o unieważnieniu postępowania

„Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu”

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 15:31

7. 2019 rok

WA.ZUZ.3.421.965.2019.IM

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na: - wykonanie urządzenia wodnego, tj.studni chłonnej; - usługi wodne, tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z biologicznej oczyszczalni ścieków typu BIOFIT 50 NST zlokalizowanej na terenie obiektu gastronomicznego, działka nr ew. 1100/9 i 1100/7, obręb 0004 m. Wolbórz, gm. Wolbórz

Utworzony: 2019-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-11 10:27

8. Przetargi - rok 2019

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

,,Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wolbórz”

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2019-12-10 14:24

9. Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok

Zapytanie ofertowe

„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolbórz”

Utworzony: 2019-12-10 | Zmodyfikowany: 2019-12-10 12:24

10. 2020 rok

Deklaracja podatkowa od ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH dla osób fizycznych i prawnych

Utworzony: 2019-12-10 | Zmodyfikowany: 2019-12-10 11:30

11. Przetargi - rok 2019

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu”

Utworzony: 2019-11-14 | Zmodyfikowany: 2019-12-09 15:16

12. Przetargi - rok 2019

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Rozbudowa drogi gminnej do Chorzęcina”

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 14:11

13. Przetargi - rok 2019

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Budowa drogi gminnej w m. Żywocin”

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 14:09

14. Przetargi - rok 2019

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Budowa drogi gminnej- ulica Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą - etap II”

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 14:07

15. Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Ogrodowa w Wolborzu – etap I”

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 13:37

16. Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok

Zapytanie o cenę w celu wyszacowania wartości zamówienia

„Usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Wolbórz w roku 2020"

Utworzony: 2019-12-06 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 12:30

17. 2020 rok

Stawki podatkowe na 2020 r.

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 13:43

18. 2020 rok

Deklaracje podatkowe dla osób prawnych

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 12:49

19. 2020 rok

Informacje podatkowe dla osób fizycznych

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 10:58

20. 2019 rok

Obwieszczenie RB.6733.38.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej w Stanisławowie.

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 10:32