główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2019 rok

Obwieszczenie RB.6733.37.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazu w Wolborzu.

Utworzony: 2019-10-21 | Zmodyfikowany: 2019-10-21 15:23

2. 2019 rok

Obwieszczenie RB.6733.28.2019.WP

Rozbudowa sieci wodociągowej w Swolszewicach Dużych.

Utworzony: 2019-10-17 | Zmodyfikowany: 2019-10-17 15:11

3. Przetargi - rok 2019

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczonych do wydzierżaw...

Utworzony: 2019-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-17 13:50

4. Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok

Zapytanie ofertowe

Usługa cateringowa w ramach Mikroprojektu pn. „E-wolborzanin” w projekcie „Gmina na czasie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Utworzony: 2019-10-17 | Zmodyfikowany: 2019-10-17 08:08

5. 2019 rok

Obwieszczenie RB.6733.38.2019.WP

Budowa sieci wodociągowej w Stanisławowie.

Utworzony: 2019-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-16 15:11

6. Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok

Wyniki postępowania do 30.000 euro

Usługa cateringowa w ramach Mikroprojektu pn. „E-wolborzanin” w projekcie „Gmina na czasie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Utworzony: 2019-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-16 14:12

7. Skargi, wnioski, petycje

Petycja

Utworzony: 2019-10-15 | Zmodyfikowany: 2019-10-15 10:45

8. 2019 rok

RB.6220.1.29.2019.JR

ZAWIADOMIENIE o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Node Frontier Logistic Center – zespołu hal magazynowo- przemysłowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach numer ewidencyjny: 1587/5, 1587/6, 1587/7, 1587/8, 1587/9, 1587/11, 1588/3, 1588/4, 1589/3, 1589/4, obręb 0008 m. Wolbórz, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2019-10-11 | Zmodyfikowany: 2019-10-11 12:45

9. Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok

Wyniki postępowania do 30.000 euro

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wolbórz.

Utworzony: 2019-10-10 | Zmodyfikowany: 2019-10-10 13:47

10. 2019 rok

RB.6220.4.9.2019.JR

ZAWIADOMIENIE o zgromadzonym materiale do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. studni nr 2 ujęcia na terenie OZ Golesze o wydajności całkowitej 10 m3/h na działce nr 49/13, obręb 0008 Dobra Golesze, gm. Wolbórz

Utworzony: 2019-10-10 | Zmodyfikowany: 2019-10-10 11:50

11. Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok

Wyniki postępowania do 30.000 euro

Przeprowadzenie szkoleń w ramach Mikroprojektu pn. „E-wolborzanin” w projekcie „Gmina na czasie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 14:46

12. 2019 rok

Obwieszczenie RB.6733.36.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie zmiany sposobu użytkowania oraz przebudowy części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Wolborzu.

Utworzony: 2019-10-08 | Zmodyfikowany: 2019-10-08 16:35

13. Skargi, wnioski, petycje

Petycja

Utworzony: 2019-08-26 | Zmodyfikowany: 2019-10-07 14:26

14. Wybory ławników

Uchwała NR XIII/144/2019 Rady Miejskiej w Wolborzu w sprawie wyboru ławników na kade...

Utworzony: 2019-10-07 | Zmodyfikowany: 2019-10-07 14:23

15. Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok

Zapytanie ofertowe

Przeprowadzenie szkoleń w ramach Mikroprojektu pn. „E-wolborzanin” w projekcie „Gmina na czasie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Utworzony: 2019-10-07 | Zmodyfikowany: 2019-10-07 14:11

16. Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok

Zapytanie ofertowe

Usługa cateringowa w ramach Mikroprojektu pn. „E-wolborzanin” w projekcie „Gmina na czasie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Utworzony: 2019-10-07 | Zmodyfikowany: 2019-10-07 14:10

17. 2019 rok

Obwieszczenie RB.6733.27.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy sieci SN i nN.

Utworzony: 2019-10-04 | Zmodyfikowany: 2019-10-04 14:21

18. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

Utworzony: 2019-09-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-03 13:48

19. 2019 rok

Informacja

W dniu 1 października 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Wolborzu wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 450 ze zm.), zgodnie z informacją o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 r. z dnia 18 marca 2019 r. Oferta została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Wolbórz, ...

Utworzony: 2019-10-03 | Zmodyfikowany: 2019-10-03 11:59

20. Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok

Zapytanie ofertowe

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wolbórz.

Utworzony: 2019-10-02 | Zmodyfikowany: 2019-10-02 15:12