główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2019 rok

Zawiadomienie RB.6733.11.2019.WP

Utworzony: 2019-05-24 | Zmodyfikowany: 2019-05-24 15:01

2. 2019 rok

RB.6220.8.47.2017.JR

ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu wydania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku do tuczu brojlera kurzego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku chlewni na budynek do tuczu brojlera kurzego na działkach nr ewid. 191/6, 198/3 obręb Modrzewek oraz na działkach nr ewid. 2/1, 2/2 obręb Janów, gm. Wolbórz

Utworzony: 2019-05-24 | Zmodyfikowany: 2019-05-24 08:59

3. 2019 rok

RB.6220.8.46.2017.JR

OBWIESZCZENIE o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku do tuczu brojlera kurzego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku chlewni na budynek do tuczu brojlera kurzego na działkach nr ewid. 191/6, 198/3 obręb Modrzewek oraz na działkach nr ewid. 2/1, 2/2 obręb Janów, gm. Wolbórz

Utworzony: 2019-05-24 | Zmodyfikowany: 2019-05-24 08:49

4. Przetargi - rok 2019

Wykaz

Wykaz niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Utworzony: 2019-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 16:36

5. Przetargi - rok 2019

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz"

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 14:59

6. Przetargi - rok 2019

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

"Modernizacja drogi dojazdowej do pól"

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 10:17

7. Przetargi - rok 2019

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz”

Utworzony: 2019-05-09 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 10:14

8. Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019

Informacja o unieważnieniu postępowania

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 09:57

9. 2019 rok

Ogłoszenie o naborze

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 14:15

10. Wyniki postępowania przetargowego - rok 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 12:27

11. 2019 rok

Ogłoszenie o naborze

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 11:38

12. Zbiór aktów prawa miejscowego

Zbiór aktów prawa miejscowego

Utworzony: 2019-05-17 | Zmodyfikowany: 2019-05-17 13:16

13. 2018 rok

Sprawozdania finansowe za 2018r. - Gmina Wolbórz

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 09:30

14. 2018 rok

Sprawozdania finansowe za 2018r. - Urząd Miejski w Wolborzu

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 14:38

15. Wybory ławników

Informacje

Utworzony: 2019-05-15 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 10:32

16. Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok

Wyniki postępowania do 30.000 euro

Utworzony: 2019-05-15 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 10:05

17. 2019 rok

Informacja

Informacja o realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego.

Utworzony: 2019-05-13 | Zmodyfikowany: 2019-05-13 15:12

18. Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok

Zapytanie ofertowe

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 10:13

19. 2018 rok

Sprawozdania finansowe za 2018r. - Przedszkole Samorządowe w Wolborzu

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 10:10

20. 2018 rok

Sprawozdania finansowe za 2018r. - Publiczne Gimnazjum w Wolborzu

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 10:04