główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2020 rok

ZOS.6220.12.1.2020.MJ

OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 7 budynków mieszkalnych wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ewid.: 166/3, 166/5, 166/8, 544/3, 545, obr. Swolszewice Duże, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 08:57

2. 2020 rok

ZOS.6220.11.1.2020.MJ

OBWIESZCZENIE - dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie zakładu o pomieszczenie (łącznik) łączące halę produkcyjno – magazynową z halą magazynową na działkach nr ewid. 647/15, 647/14, 645/1, 644, 643, 642, 641, 640, 249/14, 249/13, 248/15, 248/14, 247 obręb 29-Studzianki, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 08:51

3. 2020 rok

ZOS.6220.10.1.2020.MJ

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych składającego się z dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid.: 3/3, 4, 5/2, obr. Apolonka, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 08:48

4. 2020 rok

RB.6220.9.3.2020.MJ

OBWIESZCZENIE- w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działkach nr ewid.: 125/1, 151/1, obr. Golesze, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 08:42

5. Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line

Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line

Poprzednie sesje do zobaczenia na kanale Youtube Urzędu Miejskiego w Wolborzu

Utworzony: 2018-11-23 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 13:05

6. Rejestry, Plany, Programy

Raport o stanie Gminy Wolbórz za 2019 rok

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 12:19

7. 2020 rok

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. księgowo - organi...

Utworzony: 2020-05-27 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 14:54

8. 2020 rok

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. księgowo - organiz...

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 14:51

9.

Obwieszczenie RB.6220.5.20.2012.KC

Obwieszczenie w sprawie budowy parku elektrowni wiatrowych "Park Wolbórz 1078" o łącznej mocy do 36MW.

Utworzony: 2020-05-27 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 13:23

10.

Obwieszczenie RB.6220.5.11.2012.KC

Obwieszczenie w sprawie budowy parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 36 MW.

Utworzony: 2020-05-27 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 12:33

11. 2019 rok

Wykonanie budżetu i pomoc publiczna za 2019 rok

Utworzony: 2020-05-26 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 13:51

12. 2020 rok

Zawiadomienie WA.ZUZ.3.4210.155.2020.DŁ

Zawiadomienie w sprawie wykonania urządzenia wodnego.

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 14:15

13. 2020 rok

Obwieszczenie RB.6733.43.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy linii elektroenergetycznych.

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 14:03

14. Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędn...

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 13:59

15. Przetargi - rok 2020

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Budowa sieci wodociągowej w gminie Wolbórz”

Utworzony: 2020-05-08 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 13:28

16. Przetargi - rok 2020

Ogłoszenie o zamówieniu- dostawy

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 13:28

17. 2020 rok

RB.6220.3.12.2020.MJ

Umorzenie postępowania - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie budynku produkcyjno – magazynowego na działkach nr ewid. 647/14, 642, 641, 640, 249/14, 249/13, 248/15, 248/14 i 247, obręb 29-Studzianki, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 09:17

18. Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok

Wynik postępowania do 30.000 euro

Wykonanie opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Wolborzu Nr III/14/98 z dnia 27.11.1998r., ogłoszonego w (Dz.Urz.Woj.Piotrkowskiego z dnia 16 grudnia 1998 r. Nr 22 poz. 362) obecne i planowane przeznaczenie terenów pod zbiornik retencyjny, oraz zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Wolborzu Nr XI/104/211z dnia 31 sierpnia 2011 roku , ogłoszoną w (Dz.Urz.W...

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 12:57

19. Przetargi - rok 2020

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz

Utworzony: 2020-04-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 11:41

20. 2020 rok

Informacja o realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego.

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 08:57