główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok

Zapytanie ofertowe

DOSTAWA KRUSZYW DROGOWYCH.

Utworzony: 2019-02-19 | Zmodyfikowany: 2019-02-20 09:46

2. 2019 rok

Obwieszczenie RB.6733.29.2018.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy linii średniego napięcia w Wolborzu.

Utworzony: 2019-02-19 | Zmodyfikowany: 2019-02-19 15:38

3.

Obwieszczenie RB.6733.29.2018.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy linii średniego napięcia w Wolborzu.

Utworzony: 2019-02-19 | Zmodyfikowany: 2019-02-19 15:33

4. Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line

Sesje

I Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 20.11.2018 r. II Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 28.11.2018 r. cz. 1 II Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 28.11.2018 r. cz. 2 III Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 21.12.2018 r. cz. 1 III Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 21.12.2018 r. cz. 2 IV Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 28.01.2019 r.

Utworzony: 2018-11-23 | Zmodyfikowany: 2019-02-19 09:11

5. Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu na budynku Domu Ludowego.

Utworzony: 2019-02-18 | Zmodyfikowany: 2019-02-18 12:15

6. 2019 rok

Obwieszczenie RB.6733.8.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w Bogusławicach.

Utworzony: 2019-02-15 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 15:38

7. 2019 rok

Deklaracja podatkowa od ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH dla osób fizycznych i prawnych

Utworzony: 2019-02-15 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 11:18

8. 2019 rok

Deklaracje podatkowe dla osób prawnych

Utworzony: 2018-12-17 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 11:04

9. 2019 rok

Informacje podatkowe dla osób fizycznych

Utworzony: 2018-12-17 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 11:04

10. 2019 rok

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. zamówień publ...

Utworzony: 2019-02-15 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 10:45

11. 2019 rok

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości p...

Utworzony: 2019-01-30 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 10:44

12. Interpelacje i zapytania Radnych

Odpowiedź

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 14:57

13. Skargi, wnioski, petycje

Odpowiedź na petycję pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W...

Utworzony: 2019-02-12 | Zmodyfikowany: 2019-02-12 13:59

14. 2019 rok

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - kierownik Referatu...

Utworzony: 2019-01-18 | Zmodyfikowany: 2019-02-12 13:24

15.

Zapytanie ofertowe

Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu".

Utworzony: 2016-02-19 | Zmodyfikowany: 2019-02-12 11:29

16. 2019 rok

Uzgodnienie RB.6733.5.2019.WP

Przebudowa napowietrznej linii niskiego napięcia.

Utworzony: 2019-02-11 | Zmodyfikowany: 2019-02-11 15:44

17.

Zapytanie ofertowe

DOSTAWA KRUSZYW DROGOWYCH - DOLOMITOWYCH.

Utworzony: 2016-02-09 | Zmodyfikowany: 2019-02-11 15:09

18.

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę budynku Przedszkola Samorządowego w Wolborzu.

Utworzony: 2016-01-08 | Zmodyfikowany: 2019-02-11 15:02

19. Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja

Interpelacja dotycząca działalności firmy FADREW.

Utworzony: 2019-01-30 | Zmodyfikowany: 2019-02-11 09:46

20.

Interpelacja

Interpelacja dotycząca działalności firmy FADREW.

Utworzony: 2019-02-07 | Zmodyfikowany: 2019-02-11 09:43