główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2020 rok

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń gwaran...

Utworzony: 2020-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 14:33

2. 2020 rok

Obwieszczenie RB.6733.41.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazu.

Utworzony: 2020-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 13:52

3. Przetargi - rok 2020

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Przebudowa i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Goleszach Dużych”

Utworzony: 2020-01-03 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 13:21

4. 2020 rok

Obwieszczenie RB.6733.39.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy słupa stacji transformatorowej w Młoszowie.

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 10:24

5. 2020 rok

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. planowania i ...

Utworzony: 2020-01-02 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 10:19

6. Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok

Wynik postępowania do 30.000 euro

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żywocin”

Utworzony: 2020-01-23 | Zmodyfikowany: 2020-01-23 14:33

7. Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok

Wynik postępowania do 30.000 euro

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej- ulica Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą - etap II”

Utworzony: 2020-01-23 | Zmodyfikowany: 2020-01-23 14:31

8. Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok

Wynik postępowania do 30.000 euro

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu”

Utworzony: 2020-01-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 12:35

9. Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok

Wynik postępowania do 30.000 euro

„Zakup paliw płynnych"

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 12:03

10. Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok

Wynik postępowania do 30.000 euro

Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu”

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 13:50

11. Postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok

Zapytanie ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żywocin”

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 13:26

12. Postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok

Zapytanie ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej- ulica Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą - etap II”

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 13:19

13. 2020 rok

Obwieszczenie RB.6733.42.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Wolborzu.

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 15:40

14. 2020 rok

Obwieszczenie RB.6733.40.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy gazociągu.

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 15:38

15. Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok

Wynik postępowania do 30.000 euro

„Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wolborzu do siedziby Zamawiającego według wykazu materiałów biurowych”

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 09:53

16. Postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok

Zapytanie ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu”

Utworzony: 2020-01-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 09:24

17. Postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok

Zapytanie ofertowe

Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu”

Utworzony: 2020-01-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 08:02

18. 2019 rok

Zarządzenie nr 129/2019

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Gminie Wolbórz.

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 15:41

19. 2020 rok

RB.6220.2.1.2020.JR

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zmiana chowu w istniejących obiektach inwentarskich na działce nr 422 obręb Proszenie, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 14:56

20. Wyniki postępowania przetargowego - rok 2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu”

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 08:30