Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Wyniki postępowania przetargowego - rok 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pełna dokumentacja dostępna jest pod adresem https://e-zp.wolborz.eu/procurements/7/documents

Utworzony: 2021-03-05 | Zmodyfikowany: 2021-03-05 11:32

2. Przetargi - rok 2021

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne do obsługi postępowań przetargowych. Pełna dokumentacja dostępna jest pod adresem https://e-zp.wolborz.eu/procurements/9/documents Instrukcja dla wykonawców dotycząca Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne Gminy Wolbórz dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/ .

Utworzony: 2021-03-04 | Zmodyfikowany: 2021-03-04 12:31

3. 2021 rok

Decyzja RB.6730.160.2020.KR

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 15:22

4. 2021 rok

Ogłoszenie Burmistrza Wolborza w sprawie wstrzymania biegu terminów załatwiania spra...

Utworzony: 2021-03-03 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 15:11

5. Przetargi - rok 2021

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne do obsługi postępowań przetargowych. Pełna dokumentacja dostępna jest pod adresem https://e-zp.wolborz.eu/procurements/8/documents Instrukcja dla wykonawców dotycząca Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne Gminy Wolbórz dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/ .

Utworzony: 2021-03-01 | Zmodyfikowany: 2021-03-01 13:14

6. Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line

Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line

Poprzednie sesje Rady Miejskiej.

Utworzony: 2018-11-23 | Zmodyfikowany: 2021-02-27 13:31

7. 2021 rok

ZOS.6220.23.14.2020.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MWP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 90 i 91 obr. Proszenie, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2021-02-26 | Zmodyfikowany: 2021-02-26 09:12

8. 2021 rok

ZOS.6220.2.2021.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie hal produkcyjno- magazynowo-usługowych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działkach nr ewid.: 1263/7, 1289/1, 1264/2, przy ul. Gadki, obręb nr 10 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2021-02-26 | Zmodyfikowany: 2021-02-26 08:59

9. 2021 rok

ZOS.6220.24.8.2020.MJ

OBWIESZCZENIE - dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: rozbudowa gospodarstwa w miejscowości Żywocin 67, w tym budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 55 obręb Żywocin, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2021-02-26 | Zmodyfikowany: 2021-02-26 08:50

10. 2021 rok

RB.6220.2.33.2020.MJ

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zmiana chowu w istniejących obiektach inwentarskich na działce nr 422 obręb Proszenie, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2021-02-25 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 08:51

11. 2021 rok

ZOS.6220.8.18.2020.MJ

ZAWIADOMIENIE - dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: zespół obiektów do chowu trzody chlewnej wraz z infrastruktura techniczną przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 282, 284/1, obręb 26 – Proszenie, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2021-02-24 | Zmodyfikowany: 2021-02-24 08:51

12. 2021 rok

ZOS.6220.20.15.2020.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: legalizacji hangaru magazynowego usytuowanego na terenie Zakładu „Fadrew Komponenty Sp. z o.o.” na działce nr ewid.: 160/1 w obrębie nr 1 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2021-02-22 | Zmodyfikowany: 2021-02-22 09:09

13. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna - wniosek o wycinkę drzew/krzewów

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 13:35

14. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna - zgłoszenie zamiaru wycinki drzew

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 13:34

15. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna - nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 13:33

16. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna - podział nieruchomości

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 13:32

17. 2021 rok

ZOS.6220.5.24.2020.MJ, ZOS.6220.5.25.2020.MJ

OBWIESZCZENIE i ZAWIADOMIENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW podzielonej na etapy, na działkach o nr ewid. 7/1, 7/2 i 9/1, obręb 08-Dobra Golesze, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 09:07

18. Skargi, wnioski, petycje

Petycja- dotyczy uzbrojenia terenu w wodociąg i kanalizację sanitarną (obręb nr 5 Wo...

Utworzony: 2021-02-18 | Zmodyfikowany: 2021-02-18 12:06

19. Skargi, wnioski, petycje

Petycja - dotyczy zachęcania mieszkańców do uzupełniania niedoborów witaminy D

Utworzony: 2021-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-02-18 12:03

20. 2021 rok

Zawiadomienie RB.6730.160.2020.KR

Utworzony: 2021-02-03 | Zmodyfikowany: 2021-02-16 16:27