Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2021 rok

RB.6220.2.33.2020.MJ

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zmiana chowu w istniejących obiektach inwentarskich na działce nr 422 obręb Proszenie, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2021-02-25 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 08:51

2. Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line

Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line

Poprzednie sesje Rady Miejskiej.

Utworzony: 2018-11-23 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 08:04

3. 2021 rok

ZOS.6220.8.18.2020.MJ

ZAWIADOMIENIE - dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: zespół obiektów do chowu trzody chlewnej wraz z infrastruktura techniczną przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 282, 284/1, obręb 26 – Proszenie, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2021-02-24 | Zmodyfikowany: 2021-02-24 08:51

4. 2021 rok

ZOS.6220.20.15.2020.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: legalizacji hangaru magazynowego usytuowanego na terenie Zakładu „Fadrew Komponenty Sp. z o.o.” na działce nr ewid.: 160/1 w obrębie nr 1 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2021-02-22 | Zmodyfikowany: 2021-02-22 09:09

5. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna - wniosek o wycinkę drzew/krzewów

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 13:35

6. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna - zgłoszenie zamiaru wycinki drzew

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 13:34

7. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna - nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 13:33

8. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna - podział nieruchomości

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 13:32

9. 2021 rok

ZOS.6220.5.24.2020.MJ, ZOS.6220.5.25.2020.MJ

OBWIESZCZENIE i ZAWIADOMIENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW podzielonej na etapy, na działkach o nr ewid. 7/1, 7/2 i 9/1, obręb 08-Dobra Golesze, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 09:07

10. Skargi, wnioski, petycje

Petycja- dotyczy uzbrojenia terenu w wodociąg i kanalizację sanitarną (obręb nr 5 Wo...

Utworzony: 2021-02-18 | Zmodyfikowany: 2021-02-18 12:06

11. Skargi, wnioski, petycje

Petycja - dotyczy zachęcania mieszkańców do uzupełniania niedoborów witaminy D

Utworzony: 2021-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-02-18 12:03

12. 2021 rok

Zawiadomienie RB.6730.160.2020.KR

Utworzony: 2021-02-03 | Zmodyfikowany: 2021-02-16 16:27

13. 2021 rok

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wolborzu

Utworzony: 2021-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 18:31

14. 2020 rok

RB.6220.5.11.2020.MJ, RB.6220.5.12.2020.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW podzielonej na etapy, na działkach o nr ewid. 7/1, 7/2 i 9/1, obręb 08-Dobra Golesze, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2020-10-26 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 14:10

15. 2021 rok

Deklaracja podatkowa od ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH dla osób fizycznych i prawnych

Utworzony: 2020-12-23 | Zmodyfikowany: 2021-02-12 14:41

16. 2021 rok

Obwieszczenie WA.RUZ.4210.243m.2020.NH

Utworzony: 2021-02-12 | Zmodyfikowany: 2021-02-12 12:19

17. 2021 rok

Wykaz zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do najmu i sprzedaży.

Utworzony: 2021-02-10 | Zmodyfikowany: 2021-02-10 15:02

18. Zbiór aktów prawa miejscowego

Zbiór aktów prawa miejscowego - kadencja 2018-2023

Utworzony: 2021-02-01 | Zmodyfikowany: 2021-02-10 11:12

19. 2021 rok

ZOS.6220.21.2020.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji paliw płynnych na terenie Centrum Dystrybucji „Dino Polska” S.A. położonego w miejscowości Wolbórz na działce nr ewid.: 1594/3 w obrębie nr 8 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2021-02-10 | Zmodyfikowany: 2021-02-10 11:08

20. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna - rozpatrywanie petycji

Utworzony: 2021-02-09 | Zmodyfikowany: 2021-02-09 12:57