Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2024 rok

Ogłoszenie

BURMISTRZ WOLBORZA ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Wolbórz - Gmina wolna od osteoporozy. Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy, na lata 2023-2025”.

Utworzony: 2024-06-03 | Zmodyfikowany: 2024-06-24 15:17

2. Decyzje środowiskowe 2024 r.

ZOS.6220.7.2024.MJ

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: zabudowa magazynowo – produkcyjno – usługowa z zapleczami socjalno – biurowymi, pomieszczeniami technicznymi oraz miejscami załadowczo – rozładowczymi i towarzyszącą infrastrukturą drogową oraz techniczną na działkach nr ewid.: 1920/4, 1921/4, 1922/4, 1923/4, 1924/17, 1924/7, obręb nr 10 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz

Utworzony: 2024-06-21 | Zmodyfikowany: 2024-06-21 13:32

3. Decyzje środowiskowe 2024 r.

ZOS.6220.1.35.2023.MJ, ZOS.6220.1.35.2023.MJ

ZAWIADOMIENIE i OBWIESZCZENIE w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid.: 482/4, 482/5 w obrębie Lubiatów, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2024-06-20 | Zmodyfikowany: 2024-06-20 14:08

4. Decyzje środowiskowe 2024 r.

ZOS.6220.5.43.2023.MJ, ZOS.6220.5.46.2023.MJ

ZAWIADOMIENIE i OBWIESZCZENIE w sprawie zmiany prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RB.6220.5.53.2016.2019.MJ.JR z dnia 04.06.2019 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ośmiu budynków inwentarskich – kurników dla brojlerów o łącznej obsadzie nie większej niż 1798 DJP oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach numer ewidencyjny: 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, położonych w obrębie 0011 Kaleń, gm. Wolbórz.

Utworzony: 2024-06-19 | Zmodyfikowany: 2024-06-19 09:17

5. Przetargi - rok 2024

Zapytanie ofertowe

Wykonanie instalacji SSP w kolegiacie pw. Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu

Utworzony: 2024-05-17 | Zmodyfikowany: 2024-06-18 09:50

6. 2024 rok

Zawiadomienie RB.6730.167.2023.MS

Utworzony: 2024-06-18 | Zmodyfikowany: 2024-06-18 08:47

7. -Rejestry -Plany -Programy

Raport o stanie Gminy Wolbórz za 2023 rok

Sesja absolutoryjna.

Utworzony: 2024-06-03 | Zmodyfikowany: 2024-06-18 08:31

8. Redakcja biuletynu

Redakcja Biuletynu

Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej i obsługa techniczna: informatyk@wolborz.eu Urząd Miejski ul. Plac Jagiełły 28 97-320 Wolbórz tel. (44) 61-64-241

Utworzony: 2006-06-22 | Zmodyfikowany: 2024-06-18 08:29

9. Przetargi - rok 2024

Zapytanie ofertowe

Remont 4 zabytkowych konfesjonałów w parafii św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu

Utworzony: 2024-05-17 | Zmodyfikowany: 2024-06-17 14:14

10. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna - decyzja o warunkach zabudowy

Utworzony: 2024-06-17 | Zmodyfikowany: 2024-06-17 14:00

11. 2024 rok

Obwieszczenie RB.6733.10.2024.MS

Utworzony: 2024-06-17 | Zmodyfikowany: 2024-06-17 09:29

12. 2024 rok

Obwieszczenie RB.6733.9.2024.MS

Utworzony: 2024-06-17 | Zmodyfikowany: 2024-06-17 09:28

13. 2024 rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RB.6733.4.2024.MS

Utworzony: 2024-06-17 | Zmodyfikowany: 2024-06-17 09:25

14. 2023 rok

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 r. przez Burmistrza Wolborza or...

Utworzony: 2024-06-13 | Zmodyfikowany: 2024-06-13 14:00

15. 2023 rok

Petycja w sprawie podpisów elektronicznych

Utworzony: 2023-11-03 | Zmodyfikowany: 2024-06-13 13:40

16. 2024 rok

Petycja dotycząca przydomowych oczyszczalni ścieków.

Utworzony: 2024-06-13 | Zmodyfikowany: 2024-06-13 13:28

17. 2024 rok

Petycja dotycząca rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Modrzewek

Utworzony: 2024-06-13 | Zmodyfikowany: 2024-06-13 13:27

18. Decyzje środowiskowe 2024 r.

ZOS.6220.6.2024.MJ

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie obiektów do chowu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 44/2, obr. Polichno gm. Wolbórz.

Utworzony: 2024-06-12 | Zmodyfikowany: 2024-06-13 10:40

19. 2023 rok

Sprawozdanie finansowe za 2023r. - Gmina Wolbórz

Utworzony: 2024-05-10 | Zmodyfikowany: 2024-06-05 11:48

20. Kadencja 2024-2029

Interpelacja dot. tymczasowego oświetlania na ul. Polnej w Wolborzu

Utworzony: 2024-05-27 | Zmodyfikowany: 2024-06-05 11:47