Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIEJSKI
   DANE PODSTAWOWE248581
   Godziny pracy14363
   Nr rachunków bankowych16429
   Organizacja Urzędu19382
WŁADZE
   Burmistrz17797
   Zastępca Burmistrza15556
   Sekretarz14139
   Skarbnik13442
   Rada Miejska17149
     Skład Rady11527
     Terminarz pracy Rady Miejskiej33372
     Skład Komisji Rady10633
     Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line3125
     Interpelacje i zapytania Radnych521
   Oświadczenia majątkowe21898
     Burmistrz10761
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2006-20106026
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2010-20146420
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok6193
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok6036
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok6034
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok5915
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2010-20145858
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-20186269
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok5787
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok5639
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok887
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok519
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018474
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023392
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok385
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok258
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok50
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok74
     Zastępca Burmistrza8779
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-20186183
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok5737
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok5580
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok557
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok830
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec pracy365
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok328
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok156
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok44
     Sekretarz8065
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok5618
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok5635
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok609
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok648
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok286
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok160
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok35
     Skarbnik7586
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok5809
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok5703
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok5707
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok5594
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok5483
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok5669
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok420
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok489
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok279
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2019 rok131
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok24
     Rada Miejska11854
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2010 - 201410161
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2010 rok9721
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok8896
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok8979
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok8068
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - koniec kadencji 2010-20148499
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji 2014-20188637
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok7618
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok6635
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok1863
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok1452
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji 2014-20181337
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2018 - 20231443
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok1096
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok694
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok42
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali10067
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 9014
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 9700
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok9107
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok8522
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok7295
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok7317
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok1900
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok1949
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok1866
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok649
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok116
PRAWO LOKALNE
   Podatki - deklaracje18303
      2021 rok549
     2020 rok1921
     2019 rok1998
     2018 rok1193
     2017 rok6669
     2016 rok7168
   Statut10726
   Budżet Gminy24236
     2021 rok95
     2020 rok333
     2019 rok443
     2018 rok601
     2017 rok5765
     2016 rok6039
     2015 rok6548
   Sprawozdania budżetowe7956
     2021 rok17
     2020 rok208
     2019 rok363
     2018 rok564
     2017 rok5681
     2016 rok5917
     2015 rok6346
   Sprawozdania finansowe524
     2021 rok13
     2020 rok232
     2019 rok424
     2018 rok622
   Uchwały23032
     2021 rok181
     2020 rok908
     2019 rok1413
     2018 rok2908
     2017 rok8820
     2016 rok9227
     2015 rok12093
     2014 rok11190
     2013 rok11018
     2012 rok14690
     2011 rok12000
     2010 rok11638
   Zbiór aktów prawa miejscowego 1355
   Zarządzenia14111
     2021rok60
     2020 rok315
     2019 rok523
     2018 rok920
     2017 rok759
     2016 rok6207
     2015 rok6679
   Rejestry, Plany, Programy31897
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Ogłoszenia przetargów 75633
      Przetargi - rok 20211750
     Przetargi - rok 202023468
     Przetargi - rok 201925308
     Przetargi - rok 201821799
     Przetargi - rok 201729525
   Wyniki przetargów23713
      Wyniki postępowania przetargowego - rok 202186
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20203047
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20192119
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20182742
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20178672
   Postępowania do 130 tys. zł24728
      Postępowania do 130 tys. zł - 2021 rok1291
     Postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok17881
     Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok21249
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok2603
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok3507
      Wyniki postępowania do 130 tys. zł - 2021 rok345
   Plan zamówień10757
     2021 rok128
     2020 rok662
     2019 rok735
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
   Ogłoszenia przetargów 27300
     2021 rok542
     2020 rok2536
     2019 rok1925
     2018 rok3572
     2017 rok8447
DECYZJE I OBWIESZCZENIA
   Decyzje i obwieszczenia19333
     2021 rok276
     2020 rok2702
     2019 rok5615
     2018 rok5456
     2017 rok9549
     2016 rok10346
     2015 rok11682
   Decyzje środowiskowe18559
     2021 rok201
     2020 rok3441
     2019 rok3382
     2018 rok5051
     2017 rok13643
     2016 rok17306
     2015 rok14547
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
   2021 rok899
   2020 rok8804
   2019 rok12643
   2018 rok15826
   2017 rok15720
   2016 rok15082
PRACA
   Nabór do pracy33783
      2021 rok766
     2020 rok3751
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze662
INNE
   Edukacja725
   Jednostki organizacyjne16744
   Stowarzyszenia i związki członkowskie9795
   Dane nie umieszczone w BIP11423
   Kontrola zarządcza805
   Audyt wewnętrzny332
   Redakcja biuletynu8926
   Zgromadzenia6872
   Skargi, wnioski, petycje2776
     Rejestry i ewidencje5837
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Ochrona danych osobowych2525
WYBORY i SPISY
   Wybory Prezydenta RP 2020 r.2424
   Powszechny Spis Rolny 2020 r.339
Łączna liczba odwiedzin:1764394