Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIEJSKI
   DANE PODSTAWOWE273325
   Godziny pracy15518
   Nr rachunków bankowych18093
   Organizacja Urzędu20358
WŁADZE
   Burmistrz18826
   Zastępca Burmistrza16161
   Sekretarz14784
   Skarbnik13952
   Rada Miejska18105
     Skład Rady12206
     Terminarz pracy Rady Miejskiej33866
     Skład Komisji Rady10953
     Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line5511
     Interpelacje i zapytania Radnych1260
   Oświadczenia majątkowe23568
     Burmistrz11324
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok5806
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok1080
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok696
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018650
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023582
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok564
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok540
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok626
     Zastępca Burmistrza9157
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-20186400
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok5790
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok745
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok1048
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec pracy559
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok551
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok434
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok486
     Sekretarz8389
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok5806
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok779
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok828
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok453
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok397
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok388
     Skarbnik7844
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok5874
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok596
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok667
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok483
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2019 rok359
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok291
     Rada Miejska12416
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok7145
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok2371
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok1983
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2018 - 20231997
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok1584
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok1480
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok1109
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali10719
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 10319
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok9603
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok8994
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok7742
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok7812
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok2418
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok2481
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok2454
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok1666
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok1620
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2021 rok228
PRAWO LOKALNE
   Podatki - deklaracje19893
     2022 rok574
      2021 rok1282
     2020 rok2443
     2019 rok2474
     2018 rok1373
     2017 rok6851
     2016 rok7320
   Statut11132
   Budżet Gminy24896
     2022 rok145
     2021 rok481
     2020 rok473
     2019 rok595
     2018 rok728
     2017 rok5927
     2016 rok6185
     2015 rok6713
   Sprawozdania budżetowe8348
     2022 rok50
     2021 rok215
     2020 rok428
     2019 rok526
     2018 rok698
     2017 rok5855
     2016 rok6055
     2015 rok6518
   Sprawozdania finansowe891
     2022 rok51
     2021 rok194
     2020 rok482
     2019 rok679
     2018 rok897
   Uchwały24314
     2022 rok84
     2021 rok1210
     2020 rok1296
     2019 rok1697
     2018 rok3294
     2017 rok9240
     2016 rok9721
     2015 rok12505
     2014 rok11524
     2013 rok11338
     2012 rok15180
     2011 rok12357
     2010 rok11898
   Zbiór aktów prawa miejscowego 1953
   Zarządzenia14607
      2022 rok109
     2021rok359
     2020 rok487
     2019 rok725
     2018 rok1173
     2017 rok875
     2016 rok6347
     2015 rok6807
   Strategia rozwoju gminy55
   Rejestry, Plany, Programy33470
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Ogłoszenia przetargów 80924
     Przetargi - rok 20222405
      Przetargi - rok 202122157
     Przetargi - rok 202026530
     Przetargi - rok 201926172
     Przetargi - rok 201822496
     Przetargi - rok 201730268
   Przetargi - sprzedaż105
     2022 rok263
   Postępowania do 130 tys. zł26425
     Postępowania do 130 tys. zł - 2022 rok1678
      Postępowania do 130 tys. zł - 2021 rok16488
     Postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok20741
     Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok22200
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok3394
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok4465
      Wyniki postępowania do 130 tys. zł - 2021 rok2512
   Plan zamówień12983
     2021 rok714
     2020 rok882
     2019 rok857
      Wyniki postępowania przetargowego - rok 20211304
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
   Ogłoszenia przetargów 30817
     2022 rok1505
     2021 rok6408
     2020 rok3765
     2019 rok2407
     2018 rok4008
DECYZJE I OBWIESZCZENIA
   Decyzje i obwieszczenia21117
     2022 rok1045
     2021 rok4092
     2020 rok3838
     2019 rok7177
     2018 rok6804
     2017 rok10139
     2016 rok10948
     2015 rok12229
   Decyzje środowiskowe19937
     2022 rok523
     2021 rok2676
     2020 rok4866
     2019 rok4188
     2018 rok6054
     2017 rok15091
     2016 rok18725
     2015 rok15216
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
   2022 rok954
   2021 rok59111
   2020 rok9450
   2019 rok13191
   2018 rok16574
   2017 rok16346
   2016 rok15559
PRACA
   Nabór do pracy39886
     2022 rok1637
      2021 rok5086
     2020 rok4605
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1121
INNE
   Edukacja1365
   Jednostki organizacyjne17343
   Stowarzyszenia i związki członkowskie10164
   Dane nie umieszczone w BIP11810
   Kontrola zarządcza1141
   Audyt wewnętrzny614
   Redakcja biuletynu9273
   Zgromadzenia7258
   Skargi, wnioski, petycje4582
     Rejestry i ewidencje5907
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Ochrona danych osobowych3337
WYBORY i SPISY
   Wybory Prezydenta RP 2020 r.2984
   Powszechny Spis Rolny 2020 r.673
Łączna liczba odwiedzin:1803810