Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIEJSKI
   DANE PODSTAWOWE295786
   Godziny pracy16659
   Nr rachunków bankowych19719
   Organizacja Urzędu22879
WŁADZE I RADA MIEJSKA
   Burmistrz19907
   Zastępca Burmistrza16770
   Sekretarz15627
   Skarbnik14450
   Rada Miejska18942
     Skład Rady12854
     Terminarz pracy Rady Miejskiej34292
     Skład Komisji Rady11258
     Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line17586
     Interpelacje i zapytania Radnych1964
     Imienny wykaz głosowań189
   Oświadczenia majątkowe25534
     Burmistrz11877
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok839
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018799
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023756
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok737
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok738
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok874
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2021 rok349
     Zastępca Burmistrza9527
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok1221
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec pracy759
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok728
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok608
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok727
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2021 rok269
     Sekretarz8696
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok1032
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok616
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok557
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok620
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2021 rok207
     Skarbnik8126
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok824
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok644
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2019 rok510
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok508
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2021 rok204
     Rada Miejska13020
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok2485
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji 2014-20181865
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2018 - 20232661
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok2026
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2019 rok1903
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2020 rok1805
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2021 rok1067
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali11634
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok2973
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok2942
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2019 rok2248
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2020 rok2494
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2021 rok1834
PRAWO LOKALNE
   Podatki - deklaracje21051
     2023 rok572
     2022 rok1019
      2021 rok1562
     2020 rok2803
     2019 rok2807
     2018 rok1539
     2017 rok7001
     2016 rok7440
   Statut11541
   Budżet Gminy25415
     2023 rok224
     2022 rok388
     2021 rok634
     2020 rok591
     2019 rok717
     2018 rok850
     2017 rok6051
     2016 rok6295
   Sprawozdania budżetowe8771
     2023 rok136
     2022 rok323
     2021 rok419
     2020 rok551
     2019 rok673
     2018 rok835
     2017 rok5972
     2016 rok6199
     2015 rok6673
   Sprawozdania finansowe1256
     2023 rok105
     2021 rok446
     2022 rok270
     2020 rok674
     2019 rok916
     2018 rok1123
   Uchwały25516
     2023 rok574
     2022 rok847
     2021 rok1753
     2020 rok1450
     2019 rok1862
     2018 rok3579
     2017 rok9648
     2016 rok10072
     2015 rok12858
     2014 rok11840
     2013 rok11628
     2012 rok15534
     2011 rok12658
   Zbiór aktów prawa miejscowego 2476
   Zarządzenia14958
     2023 rok177
      2022 rok349
     2021rok631
     2020 rok629
   Strategia rozwoju gminy329
   Rejestry, Plany, Programy35046
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Ogłoszenia przetargów 85171
      Przetargi - rok 20234466
     Przetargi - rok 20228363
      Przetargi - rok 202128252
   Przetargi - sprzedaż738
     2023 rok1672
     2022 rok1711
   Postępowania do 130 tys. zł27780
      Postępowania do 130 tys. zł - 2023 rok5896
     Postępowania do 130 tys. zł - 2022 rok5831
      Postępowania do 130 tys. zł - 2021 rok22313
   Plan zamówień15784
     2023 rok1044
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
   Ogłoszenia przetargów 33141
     Przetargi 2022 rok4933
     Przetargi 2023 rok2775
BUDOWNICTWO
   MPZP759
   SUiKZP200
   Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030160
   Informacje353
   Zabytki277
   Decyzje i obwieszczenia22401
     2023 rok1321
     2022 rok3698
     2021 rok4982
     2020 rok4647
     2019 rok8720
     2018 rok8071
   Decyzje środowiskowe20760
     2022 rok2663
OCHRONA ŚRODOWISKA
   Decyzje środowiskowe 2023 r.1274
   Decyzje środowiskowe 2022 r.132
   Kontrole197
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
   2023 rok2187
   2022 rok4582
   2021 rok67684
   2020 rok10045
   2019 rok13820
   2018 rok17330
DYSTRYBUCJA WĘGLA
   Informacje451
PRACA
   Nabór do pracy45464
     2023 rok2895
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1622
INNE
   Edukacja2281
   Jednostki organizacyjne17825
   Stowarzyszenia i związki członkowskie10518
   Dane nie umieszczone w BIP12169
   Kontrola zarządcza1561
   Audyt wewnętrzny871
   Redakcja biuletynu9541
   Zgromadzenia7613
   Skargi, wnioski, petycje485
     2023 rok159
     2022 rok459
     2017 - 2021 rok5870
     Rejestry i ewidencje5992
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Ochrona danych osobowych4617
WYBORY i SPISY
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 20237585
   Wybory ławników 2023632
   Wybory do Izb Rolniczych 20236955
Łączna liczba odwiedzin:1556168