Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIEJSKI
   DANE PODSTAWOWE260538
   Godziny pracy14918
   Nr rachunków bankowych17324
   Organizacja Urzędu19875
WŁADZE
   Burmistrz18307
   Zastępca Burmistrza15843
   Sekretarz14448
   Skarbnik13692
   Rada Miejska17588
     Skład Rady11864
     Terminarz pracy Rady Miejskiej33621
     Skład Komisji Rady10797
     Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line4346
     Interpelacje i zapytania Radnych858
   Oświadczenia majątkowe22857
     Burmistrz11104
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok5726
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok1004
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok622
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018574
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023501
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok486
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok435
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok385
     Zastępca Burmistrza9020
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-20186315
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok5700
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok664
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok960
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec pracy476
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok451
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok348
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok355
     Sekretarz8262
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok5724
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok701
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok738
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok376
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok313
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok244
     Skarbnik7724
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok5788
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok521
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok587
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok403
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2019 rok282
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok169
     Rada Miejska12192
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok6930
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok2165
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok1761
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2018 - 20231753
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok1366
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok1248
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok539
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali10466
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 10053
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok9393
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok8801
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok7566
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok7612
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok2208
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok2253
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok2229
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok1429
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok867
PRAWO LOKALNE
   Podatki - deklaracje18959
      2021 rok965
     2020 rok2222
     2019 rok2298
     2018 rok1298
     2017 rok6773
     2016 rok7257
   Statut10946
   Budżet Gminy24517
     2021 rok284
     2020 rok415
     2019 rok530
     2018 rok674
     2017 rok5853
     2016 rok6118
     2015 rok6652
   Sprawozdania budżetowe8146
     2021 rok95
     2020 rok326
     2019 rok460
     2018 rok643
     2017 rok5773
     2016 rok5992
     2015 rok6426
   Sprawozdania finansowe701
     2021 rok88
     2020 rok366
     2019 rok580
     2018 rok774
   Uchwały23636
     2021 rok616
     2020 rok1152
     2019 rok1558
     2018 rok3133
     2017 rok9032
     2016 rok9494
     2015 rok12328
     2014 rok11392
     2013 rok11213
     2012 rok14997
     2011 rok12212
     2010 rok11798
   Zbiór aktów prawa miejscowego 1649
   Zarządzenia14347
     2021rok216
     2020 rok398
     2019 rok627
     2018 rok1061
     2017 rok819
     2016 rok6281
     2015 rok6748
   Rejestry, Plany, Programy32698
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Ogłoszenia przetargów 78445
      Przetargi - rok 202114532
     Przetargi - rok 202025326
     Przetargi - rok 201925873
     Przetargi - rok 201822212
     Przetargi - rok 201729921
   Wyniki przetargów24238
      Wyniki postępowania przetargowego - rok 2021777
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20203572
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20192414
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20182996
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20178977
   Postępowania do 130 tys. zł25578
      Postępowania do 130 tys. zł - 2021 rok14119
     Postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok19546
     Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok21807
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok3079
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok4023
      Wyniki postępowania do 130 tys. zł - 2021 rok1538
   Plan zamówień11920
     2021 rok503
     2020 rok787
     2019 rok802
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
   Ogłoszenia przetargów 29095
     2021 rok4375
     2020 rok3253
     2019 rok2218
     2018 rok3809
     2017 rok8632
DECYZJE I OBWIESZCZENIA
   Decyzje i obwieszczenia20260
     2021 rok2224
     2020 rok3401
     2019 rok6572
     2018 rok6214
     2017 rok9911
     2016 rok10697
     2015 rok12013
   Decyzje środowiskowe19244
     2021 rok1526
     2020 rok4205
     2019 rok3841
     2018 rok5652
     2017 rok14471
     2016 rok18125
     2015 rok14942
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
   2021 rok10343
   2020 rok9155
   2019 rok12918
   2018 rok16257
   2017 rok16055
   2016 rok15338
PRACA
   Nabór do pracy36793
      2021 rok3470
     2020 rok4301
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze881
INNE
   Edukacja988
   Jednostki organizacyjne17044
   Stowarzyszenia i związki członkowskie9954
   Dane nie umieszczone w BIP11606
   Kontrola zarządcza948
   Audyt wewnętrzny457
   Redakcja biuletynu9068
   Zgromadzenia7020
   Skargi, wnioski, petycje3828
     Rejestry i ewidencje5867
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Ochrona danych osobowych2963
WYBORY i SPISY
   Wybory Prezydenta RP 2020 r.2699
   Powszechny Spis Rolny 2020 r.500
Łączna liczba odwiedzin:1711803