Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIEJSKI
   DANE PODSTAWOWE281635
   Godziny pracy15985
   Nr rachunków bankowych18646
   Organizacja Urzędu20703
WŁADZE I RADA MIEJSKA
   Burmistrz19242
   Zastępca Burmistrza16390
   Sekretarz14983
   Skarbnik14162
   Rada Miejska18423
     Skład Rady12438
     Terminarz pracy Rady Miejskiej34023
     Skład Komisji Rady11068
     Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line6404
     Interpelacje i zapytania Radnych1537
     Imienny wykaz głosowań59
   Oświadczenia majątkowe24505
     Burmistrz11574
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok5878
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok1152
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok754
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018709
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023652
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok634
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok618
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok775
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2021 rok76
     Zastępca Burmistrza9313
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-20186475
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok5863
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok810
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok1115
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec pracy630
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok622
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok514
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok618
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2021 rok84
     Sekretarz8524
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok5883
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok852
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok912
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok518
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok465
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok503
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2021 rok46
     Skarbnik7959
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok5946
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok664
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok727
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok549
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2019 rok426
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok396
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2021 rok50
     Rada Miejska12719
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok2534
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok2170
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji 2014-20181604
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2018 - 20232228
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok1763
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2019 rok1664
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2020 rok1533
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2021 rok253
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali11197
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 10570
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok9798
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok9163
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok7927
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok8017
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok2606
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok2689
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok2641
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2019 rok1906
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2020 rok2020
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2021 rok786
PRAWO LOKALNE
   Podatki - deklaracje20276
     2022 rok800
      2021 rok1397
     2020 rok2553
     2019 rok2604
     2018 rok1442
     2017 rok6922
     2016 rok7374
   Statut11277
   Budżet Gminy25068
     2022 rok233
     2021 rok541
     2020 rok520
     2019 rok641
     2018 rok773
     2017 rok5985
     2016 rok6221
     2015 rok6761
   Sprawozdania budżetowe8507
     2022 rok139
     2021 rok296
     2020 rok469
     2019 rok579
     2018 rok746
     2017 rok5900
     2016 rok6108
     2015 rok6578
   Sprawozdania finansowe1007
     2022 rok124
     2021 rok286
     2020 rok555
     2019 rok766
     2018 rok1001
   Uchwały24749
     2022 rok398
     2021 rok1401
     2020 rok1366
     2019 rok1775
     2018 rok3411
     2017 rok9411
     2016 rok9869
     2015 rok12643
     2014 rok11656
     2013 rok11429
     2012 rok15335
     2011 rok12491
     2010 rok12027
   Zbiór aktów prawa miejscowego 2153
   Zarządzenia14742
      2022 rok214
     2021rok461
     2020 rok534
     2019 rok805
     2018 rok1274
     2017 rok914
     2016 rok6397
     2015 rok6857
   Strategia rozwoju gminy158
   Rejestry, Plany, Programy34119
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Ogłoszenia przetargów 82617
     Przetargi - rok 20225870
      Przetargi - rok 202125713
     Przetargi - rok 202026774
     Przetargi - rok 201926355
     Przetargi - rok 201822702
     Przetargi - rok 201730510
   Przetargi - sprzedaż344
     2022 rok1337
   Postępowania do 130 tys. zł26953
     Postępowania do 130 tys. zł - 2022 rok4235
      Postępowania do 130 tys. zł - 2021 rok19821
     Postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok21062
     Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok22489
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok3610
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok4769
      Wyniki postępowania do 130 tys. zł - 2021 rok3528
   Plan zamówień14082
     2021 rok811
     2020 rok933
     2019 rok898
      Wyniki postępowania przetargowego - rok 20211462
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
   Ogłoszenia przetargów 31757
     2022 rok3255
     2021 rok6849
     2020 rok4159
     2019 rok2550
     2018 rok4134
DECYZJE I OBWIESZCZENIA
   Decyzje i obwieszczenia21742
     2022 rok2623
     2021 rok4422
     2020 rok4156
     2019 rok7772
     2018 rok7339
     2017 rok10356
     2016 rok11146
     2015 rok12415
   Decyzje środowiskowe20437
     2022 rok1521
     2021 rok3177
     2020 rok5395
     2019 rok4515
     2018 rok6374
     2017 rok15592
     2016 rok19186
     2015 rok15443
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
   2022 rok2553
   2021 rok65336
   2020 rok9686
   2019 rok13405
   2018 rok16857
   2017 rok16577
   2016 rok15751
DYSTRYBUCJA WĘGLA
   Informacje169
PRACA
   Nabór do pracy41830
     2022 rok3106
      2021 rok5305
     2020 rok4827
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1289
INNE
   Edukacja1623
   Jednostki organizacyjne17530
   Stowarzyszenia i związki członkowskie10317
   Dane nie umieszczone w BIP11950
   Kontrola zarządcza1325
   Audyt wewnętrzny721
   Redakcja biuletynu9402
   Zgromadzenia7416
   Skargi, wnioski, petycje190
     2022 rok191
     2017 - 2021 rok5127
     Rejestry i ewidencje5931
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Ochrona danych osobowych3741
WYBORY i SPISY
   Wybory Prezydenta RP 2020 r.3213
   Powszechny Spis Rolny 2020 r.781
Łączna liczba odwiedzin:1877142