Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-09-23 12:18
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Anny Drozdowskiej - dyrektora Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:17
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Anny Drozdowskiej - dyrektora Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:17
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Anny Drozdowskiej - dyrektora Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:17
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Krystyny Błaszczyk - kier. MOPS w Wolborzu.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:17
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Krystyny Błaszczyk - kier. MOPS w Wolborzu.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:16
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Krystyny Błaszczyk - kier. MOPS w Wolborzu.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:16
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Krystyny Błaszczyk - kier. MOPS w Wolborzu.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:15
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Magdaleny Wierzch - starszy pracownik socjalny MOPS.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:14
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Magdaleny Wierzch - starszy pracownik socjalny MOPS.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:13
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Magdaleny Wierzch - starszy pracownik socjalny MOPS.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:13
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Magdaleny Wierzch - starszy pracownik socjalny MOPS.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:13
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Kamili Dubilas - dyrektora WCK w Wolborzu.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:12
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Kamili Dubilas - dyrektora WCK w Wolborzu.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:12
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Klauza - członka zarządu spółki KOM-WOL.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:11
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Klauza - członka zarządu spółki KOM-WOL.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:11
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Kamili Dubilas - dyrektora WCK w Wolborzu.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:10
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Klauza - członka zarządu spółki KOM-WOL.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:09
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Macieja Kaczmarka - kier. ref. budownictwa, gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:09
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Macieja Kaczmarka - kier. ref. budownictwa, gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:08
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Macieja Kaczmarka - kier. ref. budownictwa, gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:08
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Jędrzejczyk - kier. referatu ochrony środowiska.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:07
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Jędrzejczyk - kier. referatu ochrony środowiska.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:07
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Jędrzejczyk - kier. referatu ochrony środowiska.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:05
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Skarbnik » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Izabeli Midery.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:05
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Skarbnik » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Izabeli Midery.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:05
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Skarbnik » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Izabeli Midery.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:04
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Skarbnik » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Izabeli Midery.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:03
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Sekretarz » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy - Elżbiety Bijoch.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:03
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Sekretarz » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy - Elżbiety Bijoch.
Wykonanie: Tomasz Reczulski
Data: 2021-09-23 12:02
Dział: WŁADZE » Oświadczenia majątkowe » Sekretarz » Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy - Elżbiety Bijoch.
Wykonanie: Tomasz Reczulski