Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-05-20 11:51
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:50
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Publiczne Gimnazjum w Wolborzu
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:48
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:48
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:47
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:46
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:45
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Szkoła Podstawowa w Komornikach
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:44
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Szkoła Podstawowa w Komornikach
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:44
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Szkoła Podstawowa w Komornikach
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:43
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Szkoła Podstawowa w Komornikach
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:42
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Szkoła Podstawowa w Goleszach Dużych
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:42
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Szkoła Podstawowa w Goleszach Dużych
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:41
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Szkoła Podstawowa w Goleszach Dużych
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:40
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Szkoła Podstawowa w Goleszach Dużych
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:39
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Szkoła Podstawowa w Wolborzu
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:38
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Szkoła Podstawowa w Wolborzu
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:38
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Szkoła Podstawowa w Wolborzu
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:37
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Szkoła Podstawowa w Wolborzu
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:24
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Urząd Miejski w Wolborzu
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:23
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Urząd Miejski w Wolborzu
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:23
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Urząd Miejski w Wolborzu
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:22
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Urząd Miejski w Wolborzu
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:21
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Urząd Miejski w Wolborzu
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:13
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Gmina wolbórz
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:12
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Gmina wolbórz
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:11
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Gmina wolbórz
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:10
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Gmina wolbórz
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:09
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Gmina wolbórz
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-20 11:08
Dział: PRAWO LOKALNE » Sprawozdania finansowe » 2021 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Gmina wolbórz
Wykonanie: Marta Mosion
Data: 2022-05-19 11:46
Dział: PRAWO LOKALNE » Uchwały » 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragmenty obrębu geodezyjnego Proszenie w miejscowości Proszenie, gm. Wolbórz
Wykonanie: Alina Banaszczyk