główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - roboty budowlane

Remont pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Wolborzu.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - roboty budowlane

Budowa sieci wodociągowej Polichno - Żarnowica.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - roboty budowlane

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Wolbórz.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - roboty budowlane

Budowa chodników i remonty nawierzchni jezdni.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - usługi

Pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do realizacji zadania pod nazwą Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego-budowa kanalizacji sanitarnej południowo-wschodniej części gminy Wolbórz.

Dostępne kategorie:
Przetargi - rok 2019