główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - roboty budowlane

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ DLA POTRZEB UZBROJENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI WOLBÓRZ.

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY WOLBÓRZ W LATACH 2011 - 2012

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Wolbórz w roku 2010.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zwalczanie gołoledzi na drogach w gminie Wolbórz , w sezonie zimowym 2010/2011.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zimowe odśnieżanie dróg na terenie gminy Wolbórz w sezonie zimowym 2010/2011.

Dostępne kategorie:
Przetargi - rok 2019