główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz w roku 2016.

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługa ubezpieczenia Gminy Wolbórz.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz w roku 2016.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Pierwsze kroki w szkole poprzez nowoczesne przedszkole.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zakup biletów miesięcznych dla dzieci, uczniów i młodzieży dojeżdżających do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w Gminie Wolbórz, w dniach 01.09.2015 do 24.06.2016.

Dostępne kategorie:
Przetargi - rok 2019