główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu mijskiego w Wolborzu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym"

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

"Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wolborzu do siedziby Zamawiającego wg wykazu materiałów biurowych"

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe

"Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wolborz"

artykuł nr 4

Zapytania ofertowe

"Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Wolbórz- Świątniki- Lubiatów"

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

"Wykonanie dokumnetacji projektowej na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych"