główna zawartość
artykuł nr 6

Wyniki postępowania do 30.000 euro

"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych"

artykuł nr 7

Wyniki postępowania do 30.000 euro

" Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę hydroforni w Polichnie"

artykuł nr 8

Wyniki postępowania do 30.000 euro

" Kompleksowe utrzymanie dróg gminnych"

artykuł nr 9

Wyniki postępowania do 30.000 euro

"Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rozwijnania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych- "Aktywna tablica"

artykuł nr 10

Wyniki postępowania do 30.000 euro

" Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogusławice"