główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

Urząd Gminy Wolbórz informuje, że na podstawie wniosku Pana Andrzeja Szafnickiego prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji

artykuł nr 2

Obwieszczenie

Na wniosek Gminy Wolbórz wszczęte zostało postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

artykuł nr 3

Obwieszczenie

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren Wolbórz - Prusinki III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 4

Obwieszczenie

Urząd Gminy Wolbórz informuje, że na podstawie wniosku PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Skierniewicka 10a, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

artykuł nr 5

Obwieszczenie

Urząd Gminy Wolbórz informuje, że na podstawie wniosku Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 181 prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach