główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Wolbórz w dniu 31.12.2008r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji w Urzędzie Gminy w Wolborzu.

artykuł nr 2

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. funduszy unijnych w Urzędzie Gminy w Wolborzu.

artykuł nr 3

Ogłoszenie

Wójt gminy Wolbórz ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący: wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej realizowanych w 2009r.

artykuł nr 4

Ogłoszenie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. funduszy unijnych w Urzędzie Gminy w Wolborzu.

artykuł nr 5

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Wolbórz w dniu 25 listopada 2008 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektora ds. funduszy unijnych.