główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie B.7331/122/O/09

Obwieszczenie w sprawie wymiany i budowy słupa linii napowietrznej SN.

artykuł nr 2

Obwieszczenie B.7331/120/O/09

Obwieszczenie w sprawie budowy tymczasowego obiektu budowlanego, wieży (masztu rurowego).

artykuł nr 3

Obwieszczenie B.7331/127/O/09

Obwieszczenie w sprawie budowy linii energetycznej SN 15kV wraz ze stacją kontenerową, pomiarową i słupem energetycznym.

artykuł nr 4

Obwieszczenie B.7331/132/O/09

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Janów.

artykuł nr 5

Obwieszczenie B.7331/108/O/09

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.