główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie B. 7331/121/O/2010 w sprawie budowy sieci wodociągowej - rozdzielczej.

artykuł nr 2

Obwieszczenie

Obwieszczenie B. 7331/138/O/2010 w sprawie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Leonów.

artykuł nr 3

Obwieszczenie

Obwieszczenie B. 7331/132/O/2010 w sprawie przebudowy drogi gminnej Proszenie - Polichno na długości 2,5 km wraz ze zjazdami, chodnikami, odtworzeniem i odmuleniem rowów.

artykuł nr 4

Obwieszczenie

Obwieszczenie B.7331/139/O/2010 w sprawie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowościach Apolonka, Dębsko, Leonów, Gm. Wolbórz.

artykuł nr 5

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi Żarnowica Duża - Golesze Duże na odcinku ok. 1,5 km.