główna zawartość
artykuł nr 1

RB.6220.5.11.2014.KC

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją zawierajacą raport o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji środków ochrony roślin wraz ze zmianą sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ew. 248/14, 249/13, 249/14, 647/14 obręb Studzianki, gm. Wolbórz.

artykuł nr 2

RB.6220.5.8.2014.KC

Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie zakładu produkcji środków ochrony roślin wraz ze zmmianą sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanego na dz. nr ew. 248/14, 249/13, 249/14, 647/14 obręb Studzianki, gm. Wolbórz.

artykuł nr 3

RB.6220.10.30.2011.KC

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją zawierającą raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ew. 1247/1, 1248/3 obręb 10 Miasta Wolbórz, gmina Wolbórz

artykuł nr 4

RB.6220.10.26.2011.KC

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i okręślające zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 1247/1 i 1248/3 obręb 10 Miasta Wolborz, gmina Wolbórz.

artykuł nr 5

RB.6220.5.6.2014.KC

Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji środków ochrony roślinwraz ze zmianą sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ew. 248/14, 249/13, 249/14, 647/14 obręb Studzianki gm. Wolbórz.