główna zawartość
artykuł nr 21

RB.6733.2.2015.MJ

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA: BUDOWIE LINII KABLOWEJ NN, DO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EWID.: 21, 22, 32, 33, OBR. 1 M. WOLBÓRZ, GM. WOLBÓRZ.