główna zawartość
artykuł nr 1

RB.6730.117.2017.WP

Uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem, oraz budynku gospodarczego.

artykuł nr 2

Obwieszczenie WOOŚ.4260.100.2017.MPr.9

Obwieszczenie w sprawie budowy systemu odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych z terenów przemysłowych dla Wolborza-Prusinki gm. Wolbórz.

artykuł nr 3

Zawiadomienie RB.6730.71.2017.WP

Zawiadomienie w sprawie budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w bryle budynków w miejscowości Lubiaszów Stary.

artykuł nr 4

RB.6733.14.2017.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy obiektu infrastruktury technicznej WA-0011 w Leonowie.

artykuł nr 5

RB.6733.10.2017.MS

Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej Telefonii Komórkowej operatora sieci PLAY.