główna zawartość
artykuł nr 11

Oświadczenie Burmistrza o stanie kontroli zarządczej

Załączniki:
Załącznik 904 KB
artykuł nr 12

Lista

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

artykuł nr 13

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Wolbórz.

artykuł nr 14

Wykaz

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację na wykonywanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.